Raad ziet ruimte voor verbetering op gebied van cultuur: “Meer richten op jongeren”

nieuws
Foto: Susanne Jutzeler, Schweiz šŸ‡ØšŸ‡­ suju-foto via Pixabay

Het culturele aanbod, en de inrichting daarvan, kan beter. Dat is de voorzichtige conclusie die woensdag getrokken kan worden na een vergadering over de cultuurparticipatie in de gemeente.

In een vergadering van een uur komt het hele culturele speelveld op tafel te liggen. Raadslid Rosalie van der Heide van de ChristenUnie: “Ik vind het best wel lastig om te ontdekken waar we het nu vandaag precies over hebben. Als we kijken naar de waarderingscijfers dan lijkt het allemaal redelijk positief.” Datzelfde geluid klinkt ook in het betoog van Jalt de Haan van het CDA door: “Als fractie zijn we zoekende wat nu precies het doel en de samenhang van deze vergadering is. Er worden hele waardevolle punten genoemd. Maar als we kijken naar het onderzoek, dat ten grondslag aan deze vergadering ligt, dan wil ik ook voorzichtig zijn met conclusies.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Uitkomsten niet te strikt nemen”
Het onderzoek waar De Haan naar refereert gaat over de cultuurparticipatie en beleving in de gemeente Groningen. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur geeft toe dat dit onderzoek rammelt: “Het is uitgevoerd vlak na de coronacrisis. Dat betekent dat de uitkomsten vertroebeld zijn. Ook is het geen diepte-onderzoek geweest. En het zou kunnen dat bepaalde groepen in dit onderzoek oververtegenwoordigd zijn, dat het geen representatief beeld geeft. Het is belangrijk dat we de uitkomsten niet al te strikt nemen.”

Rik Heiner (VVD): “Is Jannes op het Piraten Festival cultuur?”
In de vergadering komt alles voorbij: van de grote musea tot de kleine culturele ondernemers. Maar ook vindbaarheid, betaalbaarheid tot de vraag wat cultuur eigenlijk is. Rik Heiner van de VVD: “Is Jannes op het Mega Piraten Festival cultuur?” De Wrede: “Ja. En het lezen van een boek is dat ook.” Dat het onderwerp wordt behandeld komt omdat de fracties van de PvdA, SP, Partij voor het Noorden en D66 het op de agenda hebben gezet. Raadslid Maria Martinez Doubiani van die partij: “Kunst en cultuur staan aan de basis van de samenleving. Het draagt bij aan de gezondheid, en het is belangrijk voor een aantrekkelijke omgeving. Qua uitvoering van de cultuurnota kan het beter. De inwoners geven ons het rapportcijfer 6,9 voor onze cultuurvoorzieningen. Wij zien ruimte voor verbetering.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Meer ondersteuning bieden aan kleine ondernemers”
Dat kan op een vraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “Tijdens het voorjaarsdebat kreeg de dienstverlening van de gemeente een 7,0. Daarvan werd toen gezegd dat het best prima is. Nu vindt u 6,9 ondermaats en dat er meer geld nodig is.” Doubiani: “Ik heb niet gezegd dat het ondermaats is, ik zeg alleen dat er ruimte is voor verbetering.” Heiner: “Maar bent u dan tevreden bij een 10?” Doubiani: “Dat zou heel mooi zijn. Wij zouden graag zien dat het gemeentebestuur meer ondersteuning gaat bieden aan kleine ondernemers. Het onlangs gesloten Le Petit Theatre bijvoorbeeld. Dat is nu een onderwerp waar de gemeente een rol had kunnen spelen om het te behouden. Doodzonde. De gemeente kan niet zonder culturele ondernemers, maar we zien dat er te weinig samenwerking is, en dat er te weinig contact wordt gezocht.”

Tekst gaat verder onder de video:

OOG Tv maakte eerder deze zomer een reportage over de situatie bij Le Petit Theatre

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Niet iedereen krijgt vanuit huis evenveel cultuur mee”
De fractie van de PvdA wil graag dat de cultuur iedereen bereikt. Raadslid Rozemarijn Gierkink: “De Wijk de Wereld is een prachtig voorbeeld hoe cultuur nieuwe groepen mensen weet te bereiken. Maar ook de cultuurcoaches die de cultuur naar de wijken brengen. Maar ook cultuuronderwijs is belangrijk. Niet iedereen krijgt vanuit huis evenveel cultuur mee. Het aanbod is versnipperd, en ook zien we dat er een kwaliteitsverschil is tussen primair en voortgezet onderwijs. Daar zouden we meer op moeten inzetten.” Heiner van de VVD: “Maar we willen ook dat kinderen goed kunnen lezen en rekenen, en op die vlakken gaat het ook niet super. Als u moet kiezen tussen goed rekenen of cultuur, waar kiest u dan voor?” Gierkink: “Ik vind dit een valse tegenstelling. We willen graag dat we kinderen een brede ontwikkeling meegeven.”

Marcel den Os (Stadspartij 100% voor Groningen): “De cultuur moet meer gaan bloeien”
Dat er punten beter kunnen vindt ook Stadspartij 100% voor Groningen. Marcel den Os komt met een gloedvol betoog: “Qua beleid mis ik dingen. Er worden veel dingen niet gedaan. Waarom zie ik geen muzikanten op de straathoeken? Waarom gaat het qua broedplaatsen moeilijk? De cultuur moet meer bloeien. Het NNO is een heel mooi orkest, maar er komen te weinig mensen. De muzieklessen …” Den Os wordt onderbroken door Heiner: “Komt het misschien omdat mensen het NNO niet leuk vinden. Het is ook niet goed om mensen met alle geweld er naar toe te drukken.” Den Os: “We moeten het vooral toegankelijker en laagdrempeliger maken. Maar we zullen ook lessen in ondernemerschap moeten bieden. Op Academie Minerva en op het Prins Claus Conservatorium leren studenten niet hoe ze ondernemer moeten zijn.” Raadslid Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden: “Zou de verlengde schooldag ook kunnen helpen in meer cultuuronderwijs?” Den Os: “Ja, dat kan ook helpen.”

Floor Mertens (SP): “Betere toegankelijkheid van cultuur”
De SP en de Partij voor het Noorden willen cultuur vooral toegankelijker. Floor Mertens van de SP: “Kunst en cultuur verrijken het leven. Je wilt graag dat zoveel mogelijk mensen daar aan deel kunnen nemen. Maar de realiteit is dat cultuur niet voor iedereen is, ook omdat het gecentreerd wordt aangeboden. Een kwart van de mensen vindt cultuur te duur. Een andere grote groep weet niet waar ze het kunnen vinden, of vindt het aanbod niet goed genoeg. Wij zouden willen pleiten voor een betere toegankelijkheid, om de afstand kleiner te maken, en om meer initiatieven te lanceren voor kleinere evenementen, met als doel dat cultuur iets van ons allen wordt.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De Partij voor het Noorden vindt dat de cultuurparticipatie een te hoge drempel heeft. Foto: Gruno’s Postharmonie – www.gph.nl

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Kortingen zijn mogelijk, maar die zijn moeilijk te vinden”
Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Cultuurparticipatie heeft een hoge drempel. Bij culturele evenementen in wijken zie je weinig nieuwe bezoekers: het zijn de usual suspects die er op af komen. Daar komt bij dat cultuur ook duur is. Voor een gemiddeld museum betaal je 15 euro. Voor het Groninger Museum zelfs 25 euro. Er zijn wel allerlei kortingen mogelijk, maar die zijn niet makkelijk te vinden.” De Haan van het CDA: “Ik snap uw zorgen, maar cultuur is niet gratis. Terwijl er al wel hele mooie initiatieven zijn geweest om cultuur toegankelijk te maken.” Bernabela: “Absoluut, maar die zijn niet altijd makkelijk te vinden. Een bezoek kunnen brengen aan een museum is heel belangrijk. En het is ook belangrijk om dit vaker dan Ć©Ć©n keer per jaar te kunnen doen.”

“In MĆ¼nster doen bij de Museumnacht de galerieĆ«n ook mee”
Dat kan op een vraag rekenen van Gierkink van de PvdA: “Wat stelt u voor om het te verbeteren?” Bernabela: “Ik heb wel wat ideeĆ«n. Bijvoorbeeld de Museumnacht afgelopen weekend. Zeven musea zijn te bezoeken voor een bedrag van tien euro. Maar de tijd was beperkt. In Duitsland, in MĆ¼nster, bestaat ook zoiets. Dan aangevuld met galerieĆ«n, waarbij bezoekers langer de tijd hebben om bezoekjes te brengen. Waarom zou dat hier niet kunnen? Een museum- en galerienacht. Dat zet de galerieĆ«n ook op de kaart.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Via de Stadjerspas is er maar weinig cultureel aanbod”
Dan naar de kern. Want partijen zien dus ruimte voor verbetering. Maar hoe en wat blijft onduidelijk. Van der Heide van de ChristenUnie doet tijdens het debat een poging om dat helder te krijgen: “Partijen zeggen dat ze verbetering willen, maar concrete ideeĆ«n komen niet echt op tafel. Daarnaast horen we dat cultuur betaalbaarder moet worden. Voorstellen op dat gebied, daar ben ik ook benieuwd naar.” Doubiani van D66: “Neem nu de Stadjerspas. Gezinnen die moeilijk rond kunnen komen, kunnen via deze pas via een gereduceerd tarief naar bijvoorbeeld voorstellingen. Maar er is maar heel weinig aanbod.” Van der Heide: “Op dat vlak zijn verbeteringen mogelijk.” Bernabela: “Als een organisatie via de Stadjerspas korting aan wil bieden, dan moet men dit zelf betalen. Voor kleine organisaties is dit niet haalbaar.” Van der Heide: “Ook op dat vlak is er ruimte voor verbetering. En wellicht kunnen we ook een lijstje maken op de website waar cultuur gratis te bezoeken is?”

Tekst gaat verder onder de foto:

Stadspartij 100% voor Groningen vraagt zich af waar de muzikanten op straat zijn gebleven. Foto: Jo Stolp via Pixabay

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Weinig cultuurbezoek hangt samen met tijd, geld en onwetendheid”
Mirte Goodijk van Student & Stad: “Als je kijkt naar de cijfers, dan gaat het niet slecht. Tachtig procent van de respondenten vindt dat het cultuuraanbod ruim is. Het krijgt het rapportcijfer 7,4. De ambitie om het te verbeteren, die delen wij. Cultuur is erg van belang als je het hebt over de aantrekkelijkheid van de gemeente. Als je mensen vraagt naar redenen waarom er niet meer cultuur wordt bezocht dan krijg je argumenten als tijd, geld en onwetendheid. Als gemeente kunnen we aan te weinig tijd hebben niets veranderen. Maar op het gebied van geld en onwetendheid kunnen we wel iets betekenen. En ook op het gebied van jongeren: worden jongeren voldoende bij het beleid betrokken? Hebben we in de stad genoeg plekken waar jazz en R&B wordt aangeboden? We moeten verder kijken dan alleen het aanbod aan musea dat we hebben.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Op de website visitgroningen.nl is er een overzicht van gratis activiteiten”
Met nog een paar minuten op de klok is het aan wethouder De Wrede om een reactie te geven. Het verzoek van de voorzitter om het kort te houden, leidt tot een zucht bij de wethouder. “Ik kan geen korte reactie geven op zoveel input. Er is zoveel gezegd. Als het gaat om jongeren: direct na de coronacrisis zijn we een marketingcampagne gestart die zich richt op jongeren, om hen naar het theater te krijgen. Ook hebben we de website visitgroningen.nl. Daar kun je de term ‘gratis’ invoeren, en dan krijg je een overzicht van wat er in onze gemeente allemaal is.”

“Kunstenaars proberen we zoveel mogelijk te begeleiden”
De wethouder vertelt verder: “Bij het toegankelijk maken van cultuur doen we al heel veel. Het Groninger Museum betrekt bijvoorbeeld mensen uit de wijken bij hun programma. Maar ze gaan zelf ook de wijken in. Afgelopen weekend bijvoorbeeld, op het Kinderfestival in Haren, waar het museum aanwezig was om zich te laten zien. Complimenten ook voor het vlammende betoog van meneer Den Os. En hij heeft gelijk want kunstenaars leren niet automatisch ondernemen. Als gemeente proberen we dat zoveel mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.”

“Cultuur helpt om de wereld te begrijpen”
Ook het punt dat veel cultuur goed is voor de leefbaarheid van de gemeente wordt door de wethouder beaamd: “Zulke gemeenten daar willen ondernemers en bedrijven naar toe. Cultuur is ook goed voor de economie. Maar cultuur is meer. Het helpt bij het verzoenen met jezelf. Het helpt om de wereld te begrijpen. Het heeft een preventieve werking op het voorkomen van criminaliteit. En het helpt bij het voorkomen van psychologische ziektebeelden.”

Cultuurnota
In de raad zal de komende periode vaker over cultuur worden gesproken. De gemeente begint namelijk deze herfst met het schrijven van de nieuwe cultuurnota. Daarnaast wordt de oude cultuurnota geĆ«valueerd. De Wrede benadrukt dat dit evalueren lastig is, omdat de coronacrisis een zware wissel heeft getrokken op de cultuurbeleving. Een belangrijk onderdeel in de nieuwe nota is het betrekken van jongeren. Omdat men ziet dat jongeren zich minder goed thuis voelen, wil men de communicatie meer gaan afstemmen op een gedifferentieerd publiek. Door cultuur anders te organiseren, door open studio’s, inloopateliers en andere plekken, hoopt men jongeren meer aan zich te kunnen gaan binden.