Komst nieuwe Paddepoelsterbrug onzeker: “Rijk zal met extra miljoenen over de brug moeten komen”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat er in de gemeenteraad een duidelijke voorkeur is waar de nieuwe Paddepoelsterbrug gebouwd moet gaan worden, blijft de komst van de brug onzeker. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer verwacht dat er voor de brug zo’n acht miljoen euro extra nodig is, omdat eerdere bedragen niet geïndexeerd zijn.

In de gemeenteraad werd woensdag gesproken over de voorkeurslocatie waar de brug gebouwd moet gaan worden. Maar voor alle fracties was het aanleiding om terug te blikken op de afgelopen jaren. Hans de Waard van de SP: “De verwachting is dat een nieuwe brug in 2027 in gebruik kan worden genomen. Dat is bijna tien jaar na de aanvaring. Dat het zo lang duurt, is voor mijn fractie onacceptabel.” De Waard laat ook een standpunt horen dat door vrijwel alle partijen gedeeld wordt: dat een lage brug, op maaiveld-niveau, de voorkeur had, maar dat het Rijk en Rijkswaterstaat deze optie onmogelijk hebben gemaakt. De Waard: “Ik wil dan ook mijn grote teleurstelling uitspreken in de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat.”

Paddepoelsterbrug
De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout. Een brugwachter had de opdracht gegeven om de brug te sluiten terwijl een schip in aantocht was waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. De afgelopen jaren is nagedacht over een nieuwe verbinding. De bewoners willen graag een lage brug op de oude locatie, maar Rijkswaterstaat ziet zo’n brug vanwege de veiligheid niet zitten. Het soebatten leidde er uiteindelijk toe dat de brug zelfs in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek was.

Tekst gaat verder onder de foto:

Een tekening waar de nieuwe Paddepoelsterbrug moet komen te liggen

Wethouder Philip Broeksma: “Een nieuwe brug hebben we voor de poorten van de hel weg moeten slepen”
Wethouder Broeksma: “Sinds 2015 wordt er gesproken over een nieuwe Paddepoelsterbrug. En er lag ook een akkoord. Er was een afspraak over een lage brug, die draaibaar zou zijn, met een middenpijler. Alle organisaties en omwonenden stonden daar achter. Maar de minister heeft onder dat besluit nooit een handtekening gezet. De afspraak was niets waard. In 2018 werd de brug er uit gevaren. Dat er een nieuwe brug zou komen, is een besluit uit november 2020. Dat is een besluit dat we voor de poorten van de hel weg hebben moeten slepen. De minister wilde geen brug. Wij wilden een lage brug. Een brug op acht meter hoogte is een compromis.”

Rita Pestman (PvdA): “In Avignon hebben ze een prachtige brug die nooit is afgebouwd. Hebben wij straks ook een halve brug?”
Om een nieuwe brug te realiseren is 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar duidelijk is dat de brug, die men voor ogen heeft, veel duurder gaat worden. Rita Pestman van de PvdA vat het treffend samen: “Dit is een triest verhaal. Als het besluit zou worden genomen dat er een lage brug komt, dan zou iedereen een gat in de lucht springen. Maar in plaats daarvan praten we over een voorkeursvariant, die zijn stempel zal drukken op het landschap. Een brug die waarschijnlijk 16 miljoen euro gaat kosten. En ik moet denken aan de Franse stad Avignon. Daar ligt een prachtige brug, die wereldberoemd is, maar die nooit is afgebouwd. Die brug gaat niet over het hele kanaal heen. Is ons hetzelfde lot beschoren? Dat we straks een halve brug hebben? Of een hele brug zonder hellingbanen?”

Inspraak
Tijdens de vergadering gaat het niet alleen over geld. Het gaat ook over inspraak. Over participatie. Over meedenken. Een inspreker, die aan de zuidzijde van het kanaal woont, geeft aan dat het beter was geweest als er van tevoren kaders waren aangegeven waar over gesproken kon worden. “Bij iedere stap die nu werd gezet, werd er hoop gegeven, omdat alles mogelijk leek te zijn. Er is nu iets gecreëerd waardoor de sfeer er onderling niet leuker op is geworden. Dit had voorkomen kunnen worden.”

Wethouder Philip Broeksma: “We hebben alles serieus bekeken, we hebben niets uitgesloten”
Wethouder Broeksma is daar helder over: “We zijn met een blanco vel papier dit traject ingestapt, waarbij geen opties werden uitgesloten. Er is gekeken naar de mogelijkheden, we zijn in gesprek gegaan met de omwonenden. We hebben gezegd dat alles bespreekbaar is, en dat is een loffelijk streven. We hebben gekeken naar acht mogelijke locaties, er zijn vier bewonersbijeenkomsten geweest. Het is een intensief proces geweest. We hebben door middel van touwtjes lijnen getrokken. Uiteindelijk zijn we naar drie locaties gegaan. Ook daarbij werd niets uitgesloten. In de loop van het proces werd duidelijk dat optie 1, ten westen van de Paddepoelsterbrug, de beste optie is. Maar alles is serieus bekeken, en er werd niets uitgesloten. De uitkomst stond van tevoren niet vast.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Bewoners protesteerden verschillende keren tegen de situatie. Enkele jaren geleden voer men met een bootje heen en weer, nadat een tijdelijke oplossing in de vorm van een pontje van tafel was geveegd. Foto: Stephan Bauman

Rita Pestman: “Proces is met de beste bedoelingen ingericht”
Uiteindelijk is er lang gesproken, ook over locaties, die niet mogelijk bleken te zijn. Pestman van de PvdA: “Ik denk dat de wethouder heel goed aangeeft dat met de beste bedoelingen geprobeerd is om het zo goed mogelijk te doen. Een aantal locaties bleken niet mogelijk te zijn vanwege de natuur. Omdat het gebieden zijn met een hoge natuurwaarde. Het Groninger Landschap was betrokken in het proces. Waarom hebben zij niet eerder aangegeven dat die locaties niet haalbaar waren?” Broeksma: “Dat heb ik niet helder meer. Dat weet ik niet. Rijkswaterstaat is bezig geweest om een oplossing te zoeken. Wij hebben dat proces overgenomen, en dat hebben we zo goed mogelijk proberen te doen.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Ik heb minder vertrouwen gekregen in de Rijksoverheid”
Tijdens de vergadering is vooral de onvrede hoorbaar. Benni Leemhuis van GroenLinks: “In 2015 werd er een brug beloofd. De oude brug werd er in 2018 uitgevaren, en vervolgens komt er geen brug. Het heeft bij mij voor een afname gezorgd in het vertrouwen dat ik heb in de Rijksoverheid. Nu komt de brug gelukkig toch terug. Dat is goed en belangrijk voor een route die al vele millennia bestaat. Voor onze fractie is ook helder dat het Rijk deze brug moet bekostigen. Wellicht kan de wethouder bij het lobbyen hulp zoeken vanuit Westerkwartier en Het Hogeland, om samen een vuist te maken?”

René Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Vertrouwen in de overheid is verdwenen”
Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Toen ik het nieuws hoorde, dat de brug er uit was gevaren, had ik niet kunnen bevroeden dat het zo lang zou duren voor er een nieuwe brug zou komen. Wij vinden dat de brug gerepareerd had moeten worden, maar Rijkswaterstaat wil een hoge en onbeweegbare brug.” René Staijen van Stadspartij 100% voor Groningen: “We krijgen een ruim tien meter hoge brug met steile hellingen. Vervelend voor de gebruikers, maar ook lastig in te passen in het landschap. Rijkswaterstaat heeft in eerste instantie, op zeer botte wijze, een locatie er doorheen proberen te drukken. Het heeft er voor gezorgd dat het vertrouwen in de overheid is verdwenen. Voor welk alternatief we nu ook gaan kiezen. Een brug met ‘papercliptaluds’ zal de omgeving lelijk gaan domineren. Maar de nieuwe brug zal ook een belangrijke schakel zijn in de ontsluiting.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Door middel van een barbecue werd geprobeerd om bewoners bij elkaar te houden. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat door de situatie bewoners uit elkaar zijn gegroeid. Foto: Stephan Bauman

Hans de Waard (SP): “Gemeente gaat niet betalen voor een brug over een Rijkskanaal”
Hans de Waard van de SP: “Het Rijk zal het geld voor deze brug op tafel moeten leggen. Het zou vreemd zijn als de gemeente moet betalen voor een brug over een Rijkskanaal.” Rik Heiner van de VVD: “Een nieuwe brug, die uiterlijk in 2027 gerealiseerd is, dat duurt veel te lang. Waar ik wel benieuwd naar ben is wat de inzet van de wethouder de afgelopen jaren is geweest.” Dat kan op een reactie rekenen van Leemhuis van GroenLinks: “Nu breekt mijn klomp toch wel een beetje. Dat er geen lage brug komt, is te danken aan ministers van VVD-huize. En nu gaat een VVD-raadslid wijzen naar onze wethouder die zijn best niet heeft gedaan?” Heiner: “Ik vind het heel flauw wat meneer Leemhuis nu doet. Ik ben benieuwd wat de inzet is geweest van de wethouder. Ik heb dat recht om dat te vragen. Ik vind deze reactie heel raar.”

Rik Heiner (VVD): “Ik wil alleen maar weten hoe de gesprekken zijn verlopen”
Daarmee is de discussie nog niet afgesloten. De Waard: “Ik vind de vraag een beetje vreemd. De wethouder heeft zojuist gezegd dat hij de brug voor de poorten van de hel vandaan heeft moeten halen. Waarom dan deze vragen?” Pechler van de PvvD: “Heeft meneer Heiner de stukken wel gelezen? Het college heeft altijd ingezet op een lage brug. Dat was de inzet. Dit wat er nu ligt is een compromis.” Heiner: “Ik wil alleen maar weten hoe de gesprekken tussen gemeente en het Rijk zijn gegaan. Dat mag ik toch wel weten?”

Wethouder Philip Broeksma: “Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat er een brug komt
Ondanks dat de voorkeurslocatie duidelijk lijkt, zij het met enige tegenzin, blijft een andere vraag wel onbeantwoord: het geld. Dennis Ram van de PVV probeert dat helder te krijgen: “Er ligt geld, maar dat is te weinig. Wat als het Rijk niet met het extra geld over de brug komt? Is er een kans dat deze brug er niet komt?” Broeksma: “Het is niet honderd procent zeker dat de brug er komt. Dat is afhankelijk van of er extra geld op tafel wordt gelegd. En ik ga daar heel erg mijn best voor doen.”

“Het Hogeland en Westerkwartier mogen ook geld in deze brug stoppen”
De wethouder laat daarnaast weten dat ook hij vindt dat tien jaar trekken aan een brug onacceptabel is. Een sterke lobby, samen met Het Hogeland en Westerkwartier, ziet Broeksma wel zitten. “En ook als zij geld in de brug willen stoppen, is dat welkom.” Ook geeft Broeksma aan dat de werkgroep Toegankelijk Groningen onderdeel wordt van het proces. Hier had de VVD om gevraagd.

Volgende week wordt het onderwerp verder besproken tijdens de raadsvergadering. Verschillende partijen overwegen om een motie in te dienen waarbij het Rijk wordt opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Verslaggever Maarten Siepel maakte een reportage over het onderwerp: