Gemeente wil evenementen meer spreiden, om westkant stad te ontlasten

Het college van B&W heeft een visie opgesteld voor de ongeveer 500 evenementen die jaarlijks in de gemeente plaatsvinden. Dat is nodig om de balans tussen rust en reuring te behouden.

“Evenementen zorgen voor plezier voor veel mensen en dragen bij aan de bruisende en levendige gemeente die we zijn,|” zegt wethouder Manouska Molema. ”Dat willen we graag zo houden. Daarom is deze evenementenvisie opgesteld. Zo kunnen er ook in de toekomst mooie evenementen plaatsvinden met oog voor o.a. de omgeving, verduurzaming en spreiding.”

Uit onderzoek blijkt dat mensen bepaalde evenementen missen. De gemeente wil dat er een aanvullend aanbod van (sport)evenementen komt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden bij de nieuw te bouwen Vitaliteitscampus Kardinge en bijvoorbeeld akoestische concerten rond het Paterswoldsemeer en Woldmeer.

Evenementen hebben bovendien een economische waarde. De gemeente wil dan ook inzetten op meer stageplaatsen, arbeidsplaatsen en talentontwikkeling bij evenementen. Maar het is ook belangrijk om overlast zoveel mogelijk te beperken voor mens, dier en milieu. Daarom wil de gemeente de westkant van de stad ontlasten. Zo wordt gedacht aan evenementen bij Stadshavens, Meerstad, Driebond, Kardinge en het Zuiderplantsoen. Tenslotte moet ook duurzaamheid goed op de kaart gezet worden.