Groninger Museum en Museum aan de A stellen gezamenlijk een financieel eindverantwoordelijke aan

nieuws
Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum en Museum aan de A hebben Harm Grooten aangesteld als Manager Finance & Business Control. Grooten krijgt beide musea onder zijn hoede, omdat de twee musea meer willen gaan samenwerken.

De intensievere samenwerking werd vorig jaar al aangekondigd en volgens de twee Groninger musea is de nieuwe functie van Grooten daar een uiting van. Grooten is financieel eindverantwoordelijk voor beide musea.

”Mijn doel bij de twee musea is om ervoor te zorgen dat we, op een zo eenvoudig mogelijke manier, over alle noodzakelijke gegevens beschikken die nodig zijn om goed te kunnen sturen en risico’s adequaat af te kunnen dekken”, aldus Harm Grooten.