Vrees voor vertekening in kabinetsmaatregelen Groningen: ‘Provincie jarenlang rijker voorgespiegeld dan het was’

nieuws
Foto: Provincie Groningen

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is bang dat ‘economische vertekening’ optreedt bij uitwerking van de economische stimuleringsmaatregelen, die het (nu demissionaire) kabinet wil doorvoeren naar aanleiding van de parlementaire enquête Groningen, als er geen correctie komt op de daadwerkelijke omvang van de economie.

CU-Kamerlid Nico Drost stelt er vrijdag schriftelijke vragen over aan demissionair staatssecretaris Vijlbrief.

Volgens Drost en zijn fractie blijkt uit de forse krimp die de Groningse economie in het tweede kwartaal liet zien ten opzichte van vorig jaar dat Groningen jarenlang ‘rijker’ is voorgespiegeld dan het daadwerkelijk was. Door toerekening van de gasbaten aan de provincie is er volgens de fractie van de ChristenUnie jarenlang een vertekend beeld ontstaan over de economie in de provincie, omdat het overgrote deel van de gasbaten naar de rijksoverheid zijn gevloeid.

Naast een roep om de krimp van de Groningse economie zo snel mogelijk een halt toe te roepen, vraagt Drost aan Vijlbrief om bij het programma voor de economische structuurversterking, die het kabinet eind april aankondigde in haar kabinetsreactie op het parlementaire enquêterapport gaswinning Groningen, rekening te houden met deze vertekening. Daarbij zouden Delfzijl en Oost-Groningen als geheel extra aandacht moeten krijgen, omdat de economische krimp hier in het afgelopen kwartaal het grootst was.