Samenscholingsverbod Gele Loper blijft nog een half jaar: ‘Afname van incidenten, maar nog steeds ongewenst gedrag en overlast’

nieuws
Foto: 112 Groningen

Het samenscholingsverbod in de Gele Loper blijft nog een half jaar van kracht. De gemeente vindt dat de maatregel het afgelopen jaar zijn werk heeft gedaan, maar constateert tegelijk dat  ‘recente gebeurtenissen’ hebben aangetoond dat er nog steeds sprake is van ongewenst gedrag en overlast door (groepen) mensen die de openbare orde verstoren.

Burgemeester Koen Schuiling voerde het verbod een jaar geleden in, naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in de Haddingestraat. Met de maatregel wilde Schuiling ook structurele overlast door drugsdealers aanpakken. Politie en handhaving houden sindsdien vaker toezicht en maken daarbij onder meer gebruik van het cameratoezicht in het gebied.

“Sinds het van kracht zijn van de beleidsregel samenscholingsverbod zijn positieve resultaten zichtbaar in het verminderen van overlastsituaties”, schrijft Schuiling. “Er is intensief geïnvesteerd in het handhaven van het verbod. Dit verbod gaf de politie handvatten om op te treden. Dit heeft geleid tot een afname van incidenten zoals vandalisme, geluidsoverlast en andere verstoringen van de openbare orde.”

Maar nu stoppen met de maatregel is volgens Schuiling nog geen goed idee: “Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat er nog steeds sprake is van ongewenst gedrag en overlast door (groepen) personen die de openbare orde verstoren.” Eerder deze maand bevestigde de politie ook dat het probleem nog lang niet weg is. Ook Q-Park, de beheerder van de gemeentelijke parkeergarages, trok begin mei nog aan de bel over de problematiek. Eind september stemde de gemeenteraad ook al in met de verlenging van cameratoezicht in de Gele Loper.

Update:

In dit artikel werd in eerste instantie per abuis vermeldt dat het samenscholingsverbod met een jaar zou zijn verlengd. Dat klopt niet: het samenscholingsverbod is verlengd tot 1 januari 2024.