Raad stemt unaniem in met verlengen cameratoezicht Gele Loper, voorstel D66 haalt het niet

nieuws
Foto: Chris Castillo from FreeImages

De gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem ingestemd met het verlengen van het cameratoezicht in het gebied de Gele Loper voor de periode van een jaar. Een raadsvoorstel van D66, om het voor zes maanden te verlengen, haalde het niet.

In het gebied hangen sinds mei 2021 camera’s omdat er in de buurt veel overlast wordt ervaren. Bewoners klagen over straatintimidatie van onder meer rondhangende dealers, junks en inbrekers en drugsoverlast. Het gemeentebestuur wil de camera’s tot oktober 2023 laten hangen, D66 opteert om de camera’s tot het voorjaar van 2023 te laten hangen. “Wij zijn niet tegen cameratoezicht, maar we kijken wel kritisch naar het gebruik ervan”, vertelt raadslid Maria Martinez Doubiani van D66. “Een belangrijke overweging is om voldoende tijd, om een periode zonder lockdowns, mee te nemen in de evaluatie. Ook pleiten we voor een persoonsgebonden aanpak. Daarom vinden we een verlenging onnodig en is maart 2023 een mooie basis voor de eindevaluatie.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Dan praten we over een half jaar weer over camera’s”
Het voorstel krijgt geen steun vanuit de raad. Mirte Goodijk van Student & Stad: “Als je het verlengt tot oktober volgend jaar krijg je een beter beeld van de problematiek die speelt in het gebied.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Als we dit voorstel steunen dan praten we over een half jaar weer over camera’s, en daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Wel zou ik bij de burgemeester willen pleiten om meer geld beschikbaar te stellen voor handhaving, omdat vorige week bleek dat de capaciteit van de openbare orde en veiligheid in de gemeente beperkt is.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Er staat geen hulpverlener op iedere hoek”
Sten Wennink van de ChristenUnie: “Als je het verlengt tot oktober volgend jaar kun je de incidentvolle maanden juni en juli in je rapportage meenemen.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Een persoonsgebonden aanpak klinkt mooi, en dat gaat ook gebeuren door straatcoaches, maar je hebt niet op iedere hoek van de straat een hulpverlener staan.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD sluit zich aan bij de woorden van Sijbolts: “Een half jaar heeft geen meerwaarde. We moeten er ook voor waken dat we straks niet over elke camera moeten gaan discussiëren. En ik denk dat het belangrijk is om het eens in brede zin te hebben over onze handhaving en de handhavingsmiddelenmix die zij tot hun beschikking hebben.”

Exponentiële groei van aantal bedreigingen
Dat het probleem in de Gele Loper complex bleek ook vorige week tijdens de behandeling van het onderwerp in een meningsvormende sessie. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) gaf toen aan dat men het gebied al een aantal jaren op de korrel heeft. Daarbij zet men zich preventief en proactief in. Sinds vorig jaar is er echter sprake van een exponentiële groei in het aantal bedreigingen en vechtpartijen. Daarbij beperkt het zich niet tot alleen de Gele Loper, maar gaat het ook om het gebied vanaf de Ubbo Emmiussingel en Ubbo Emmiusstraat tot aan de Prinsenstraat, achter de supermarkt aan het Gedempte Zuiderdiep. De mensen die zich in het gebied ophouden rouleren, worden soms wekenlang niet gezien, en hebben van locatie tot locatie een andere samenstelling. Dat maakt de aanpak lastig.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Plan om te kijken naar kansen en bedreigingen in gebied”
Schuiling: “De hoop is dat we de camera’s eerder weg kunnen halen, maar we hebben op dit moment grote zorgen hoe de situatie zich ontwikkeld.” Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen vult aan: “Om de problemen in het gebied aan te pakken kijken we ook naar de sociaaleconomische factoren. Die aanpak is één van de lange adem. En we kijken naar de ruimtelijke economische factoren. We weten dat de parkeergarage gesloten gaat worden. Wat zijn bedreigingen en kansen? Hoe kunnen we het gebied zo optimaal mogelijk ontwikkelen om deze problematiek te tackelen en het voor een ieder veiliger te maken?” De wethouder wil dit plan in de winter van 2023 aan de raad presenteren.

Het voorstel van D66 om de camera’s tot komend voorjaar te laten hangen, haalde het niet. Vijf raadsleden stemden voor, veertig tegen. Het plan om de camera’s te laten hangen tot volgend jaar herfst werd vervolgens unaniem aangenomen.