Groeiende agressie Q-park kan gelinkt worden aan problematiek gele loper: “Het heeft onze aandacht”

nieuws
Foto: Q-Park

De gemeente Groningen is op verschillende manieren bezig om de overlast en de groeiende agressie bij parkeergarages van Q-Park aan te pakken. Dat laat burgemeester Koen Schuiling (VVD) weten.

Schuiling reageert daarmee op vragen van de fracties van het CDA en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Onlangs zijn we per brief op de hoogte gesteld van de overlast die Q-Park ondervindt. Meerdere malen zijn er incidenten geweest waarbij medewerkers zich ook zo onveilig hebben gevoeld dat ze genoodzaakt waren om 112 te bellen. Q-Park heeft al een aantal keren bij de gemeente aan de bel getrokken. Ook hebben ze hun nachtelijke beveiliging omhoog geschroefd. Toch ziet men nog geen verbeteringen. Wij willen graag weten wat er precies gebeurt, en welke stappen worden gezet zodat medewerkers toch veilig kunnen werken.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Beheer is zelf verantwoordelijk”
Burgemeester Schuiling: “Het is ons bekend dat er problemen zijn. Er zijn ons ook meer problemen bekend. Waar we het over hebben heeft te maken met de ontwikkelingen in de gele loper. Ook bij de Haddingestraat en de Prinsenstraat zijn problemen. Q-Park is daar een onderdeel van. En het gebied met problemen strekt zich verder uit van de Rademarkt tot aan de Pathé-bioscoop. Wanneer het gaat om de veiligheid bij Q-Park, dan is het uitgangspunt dat een beheerder zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid in het pand.”

“Bij dreiging direct 112 bellen”
“Als blijkt dat vanuit de publieke ruimte er dingen gebeuren in je privé gebied, dan kan er gerekend worden op andere voorzieningen die we hebben. Er heeft inderdaad inmiddels een gesprek plaats gevonden met Q-Park. Daarin is afgesproken dat bij dreiging er direct 112 gebeld moet worden. De politie zal dan ondersteunen. Voorts kan ik aangeven dat een aantal overlastgevende personen inmiddels een langdurig gebiedsverbod hebben gekregen. Bij nieuwe overlastgevers werken we aan dossieropbouw, zodat we hen uiteindelijk ook een gebiedsverbod op kunnen leggen. Waarbij er bij deze nieuwe mensen ook een andere weg behandeld wordt, waarbij gekeken wordt of wij ze ook kunnen helpen.”

“Goed in de gaten houden”
“Maar als mensen er zelf voor kiezen om in een parkeergarage te gaan liggen, en zich daarbij agressief gedragen in de richting van bezoekers en medewerkers, dan hebben we andere repressieve middelen tot onze beschikking om in te grijpen. We zijn in overleg met Q-Park waarbij we zelf ook onderdeel zijn van het vraagstuk. We zullen deze zaak dan ook goed in de gaten gaan houden.”

Gele loper
In het gebied de gele loper heerst al langere tijd overlast door drugsdealers. Vorig jaar zomer vond er in het gebied een dodelijke schietpartij plaats. Naar aanleiding daarvan werd een samenscholingsverbod ingesteld. Mensen die in groepjes met meer dan twee personen zich in het gebied ophouden kunnen een boete krijgen.