Nijestee mag sloop in Selwerd laten doorgaan: plannen rond vleermuizen goedgekeurd

nieuws
Meervleermuis

De provincie heeft de plannen van woningcorporatie Nijestee om de meervleermuis in Selwerd ruimte te geven goedgekeurd. Het gemeentebestuur had eerder al zijn goedkeuring gegeven. Dat meldt Nijestee.

Dit betekent dat de geplande nieuwbouw en sloop in de wijk Selwerd mag doorgaan. Het gaat om de Gelderse Roosstrtaat, Hazelaarstraat, Elzenlaan en Mispellaan. De eerste fase begint in oktober. Zowel de meervleermuizen als bewoners kunnen uitzien naar nieuwe woonruimte. In Selwerd leeft een grote kolonie van deze zeldzame vleermuizen. Toen Nijestee plannen ging maken voor sloop en nieuwbouw van Fase 2, is daarom direct rekening gehouden met deze diertjes.

Sjoukje Veenema van Nijestee: “Twee jaar lang hebben we met behulp van specialisten onderzocht waar de meervleermuizen precies leefden, onder welke omstandigheden, en in welke tijd van het jaar. Het bleek dat ze jongen kregen in mei en de kraamtijd tot oktober in Selwerd zaten. Ook bleek dat ze woonden in de spleet die bij het bouwen gemaakt wordt (de dilatatie) en onder dakranden. Om ervoor te zorgen dat er na de sloop vervangende woonruimte is, passen we bijvoorbeeld nieuwe dakranden aan en maakten we dichtgemaakte dilataties weer open.”

In de aanpak van de buurt spelen groen en ecologie een belangrijke rol. Er komt zo min mogelijk verharding en er worden zoveel mogelijk bomen gespaard. Verder komen er extra paden voor meer groen en prettig wandelen door de buurt. De woonblokken krijgen groene gezamenlijke binnentuinen.