Gemeente wil een deel van de 389 stegen en gangen aanpakken

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente gaat een deel van de vele stegen en gangen in de stad aanpakken. Dit op verzoek van een groot aantal fracties.

Er is echter een probleem: Groningen telt 389 stegen en gangen. Daarom komt er eerst een plan van aanpak voor deze smalle doorgangen met een maximum breedte van 6,5 meter. Sommige ervan zijn doodlopend. De meeste gangen, 319 stuks, zijn in particulier bezit en afgesloten met een hek of deur.

Zeventig gangen zijn openbaar, en die kennen diverse problemen: ze zijn rommelig, staan soms vol fietswrakken, en kennen weinig sociale toegang. Daardoor neemt de kans op ongewenst gedrag en criminaliteit toe. Dit laatste betreft met name gangen en stegen tussen de Werkmanbrug en Vismarkt, het Gele-Loper-gebied. Die hebben bij de gemeente een hogere prioriteit in aanpak.

Elke gang wordt apart beoordeeld op zijn vorm en staat, omdat een algemene aanpak niet passend is. De gemeente schat dat er ongeveer 1,5 miljoen euro nodig is voor een basisaanpak. Het gaat dan om bestrating, verlichting en het verwijderen van graffiti. Een brede aanpak is volgens het college financieel niet haalbaar.