CDA: “Verlenging samenscholingsverbod is helaas nodig, drugsgebruik normaliseert”

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het verlengen van het samenscholingsverbod in het gebied De Gele Loper is een verstandig besluit. Dat zegt fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA.

Maandag maakte burgemeester Koen Schuiling (VVD) bekend dat het verbod in ieder geval nog een half jaar van kracht blijft. Vorig jaar zomer werd de maatregel ingevoerd naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in de Haddingestraat. Met de maatregel wil Schuiling ook de structurele overlast door drugsdealers aanpakken. Uit informatie blijkt dat de maatregel zijn werk heeft gedaan, maar dat er nog altijd sprake is van ongewenst gedrag en overlast door groepen in het gebied.

Jalt de Haan (CDA): “Huidige inrichting moet aangepakt worden”
“Wat ons betreft is verlenging een goed idee. En helaas dat het nodig is”, betoogt De Haan. “Als je de berichtgeving van de politie volgt dan gebeurt er nog steeds het nodige. Het is ook de reden waarom wij als CDA gepleit hebben om de Nieuwstad autoluw te maken. Het gemeentebestuur heeft daar nu mee ingestemd, waardoor je stappen kunt nemen om de overlast te beteugelen. Dit gedeelte van de stad blijft een zorgelijk gebied. Om dit echt aan te pakken zul je het moeten herinrichten. In zekere zin kun je zeggen dat de huidige inrichting uitnodigt tot dit gedrag. En dat is pijnlijk en zorgelijk.”

“Het gebruik van drugs onder jongeren normaliseert”
Met het samenscholingsverbod wil de burgemeester de drugsoverlast aanpakken. Maar juist de drugsproblematiek groeit in de stad. Alleen afgelopen weekend al werden er meerdere mensen aangehouden in het uitgaansgebied die in bezit waren van hoeveelheden drugs. “Het probleem is de ontzettend grote vraag die er is naar drugs. Het gebruik van drugs onder jongeren is nogal genormaliseerd. Er wordt veel drugs gebruikt. In het uitgaansgebied, maar ook bijvoorbeeld op festivals. En daar hangt een hele schimmige wereld om heen. Jeugdcriminaliteit bijvoorbeeld, waar jonge jongens voor het snelle geld gaan. En dat baart ons zorgen. En dat het een groot probleem is, dat wisten we. Dat bleek ook uit het rioolwateronderzoek.”

“Het is belangrijk om er bovenop te blijven zitten”
Dat er streng gehandhaafd wordt in het gebied De Gele Loper zou ook voor een waterbedeffect kunnen zorgen. Toch maakt De Haan zich daar niet direct zorgen over. “Het is mogelijk, en het zou kunnen, en we blijven het ook in de gaten houden. Maar De Gele Loper is een gebied dat zich heel erg leent voor dit soort criminaliteit. Ik benoemde al even de inrichting die aangepakt moet worden. Het is een gebied waarbij het drugsgebruik in verband kan worden gebracht met de prostitutie die zich daar afspeelt, maar ook de rol die sommige cafés vervullen. Het is belangrijk om er bovenop te blijven zitten. En wat dat betreft wil ik ook mijn grote waardering uitspreken voor de politie, en het werk dat zij verzetten.”

Dennis Ram (PVV): “Wij pleiten voor een opvangsysteem”
Dennis Ram is fractievoorzitter van de PVV. Ook hij is blij met de verlening van het samenscholingsverbod. “Maar waar ik mij wel zorgen over maak is de verplaatsing. Wij zien als fractie wel een waterbedeffect. Dat er nu in het ene gebied streng gecontroleerd wordt, en dat het probleem zich aan het verplaatsen is naar andere gebieden. Daarom hebben we vorige week in de raad ook gepleit voor een opvangsysteem. In België, in steden als Mechelen en Brugge, is dat er al. Wanneer er problemen worden geconstateerd worden deze mensen opvangen, krijgen ze hulp, en kunnen ze na bijvoorbeeld een half jaar doorstromen naar een sociale huurwoning.”

“Van straat halen en begeleiden”
Ram legt uit: “Ons idee is om een pand te bouwen waar je bijvoorbeeld honderd studio’s in realiseert. Als je daklozen van de straat haalt, en in deze studio’s plaatst, dan werk je aan een oplossing van het probleem. En wij denken dat dit zichzelf ook kan financieren. Als je deze studio’s huisnummers geeft, dan kan er huursubsidie aangevraagd worden. Eigenlijk eenzelfde systeem dat ook bij statushouders is opgetuigd. En de kern van mijn verhaal is dat als je deze mensen van straat haalt, gaat begeleiden, dat je kunt gaan werken aan een oplossing.”

“Helaas begreep de raad mijn voorstel niet”
“Wat je nu doet is streng zijn in een bepaald gebied, maar die mensen die de problemen veroorzaken die gaan ergens anders naar toe. Maar je wilt juist de angel uit dit probleem halen. Maar een drugsverslaafde is niet gebaat bij een verplaatsing. Zo iemand heeft hulp en begeleiding nodig. En wij denken dat dit kan door middel van zo’n gebouw. Helaas begreep de gemeenteraad dit vorige week niet. Alleen de Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen begrepen de strekking. En dat vind ik wel een beetje jammer.”