UMCG sluit 2022 af met positief resultaat

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Het UMCG heeft vorig jaar, tegen de verwachting in, een positief resultaat geboekt van 10,1 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2022.

Volgens het ziekenhuis is het afgelopen jaar in meerdere opzichten een jaar van groei en vooruitgang geworden. Er waren flink meer onderzoekers en onderzoeksgelden, meer artsen in opleiding en meer poliklinische bezoeken dan in 2021. En dat terwijl de vooruitzichten begin vorig jaar nog heel anders waren, met de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Bovendien dreigde een financieel tekort door snel stijgende energieprijzen en hoge inflatie.

Er waren meerdere meevallers: de inkomsten voor onderzoek zijn met 14 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2021, tot bijna 89 miljoen euro. Ook zijn er meer subsidies binnengehaald voor onderzoeksprojecten. Hierdoor steeg het aantal onderzoekers flink, van 542 naar 691.

COVID had net als in 2021 een sterke impact op de zorg: het grote aantal patiënten zorgde er ook in 2022 voor dat er minder capaciteit was voor non-COVID patiënten. Door het beschikbare personeel zo slim mogelijk in te zetten is het gelukt om de wachtlijsten voor de meest urgente zorg niet op te laten lopen. Wel zijn de wachtlijsten voor de minder urgente zorg opgelopen.

Om efficiënter en duurzamer te werken zijn in het UMCG veel initiatieven gestart. Denk aan het slimmer omgaan met voorraden, inzetten op minder verspilling en energiebesparing en het efficiënter inzetten van personeel. Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot een kleinere CO2-footprint én flinke kostenbesparingen.

Er is ook flink gebouwd: de nieuwe Spoedeisende Hulp en vernieuwde Special Care kinderafdeling zijn geopend en er is begonnen met de bouw van het Anda Kerkhoven Centre voor modern medisch onderwijs en de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie.

Het UMCG staat er financieel goed voor, maar moet wel scherp aan de wind blijven zeilen om de ambities voor alle kerntaken waar te kunnen blijven maken, te innoveren en het ambitieuze bouwprogramma te realiseren.