Hartje Stad #12 – “Duitse metalband Rammstein mag meer ‘lawaai’ maken. Waarom zwicht de gemeente onder druk?”

nieuws

De gemeente Groningen beloofde bij grote concerten op het Stadspark rekening te houden met omwonenden. Dat gebeurt niet. De Duitse metalband Rammstein mag begin juli de volumeknop vol opendraaien.

Neemt de gemeente zichzelf nog wel serieus als ze toch op de valreep nog een ontheffing verleent voor een extra geluidsbelasting (103 decibel)? In deze podcast ‘Hartje Stad’ blikken de verslaggevers Martijn Klungel (RTV Noord), Ecco van Oosterhout (OOG TV), Johan de Veer (Dagblad van het Noorden) onder leiding van Mirre van de Klok terug op een pittig debat hierover in de gemeenteraad. Blijven coalitiepartijen Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij ook in de toekomst accepteren dat de geluidsbelasting groter is dan afgesproken?

De verslaggevers bespreken ook de gang van zaken rond het slavernijverleden van Groningen. Grote vraag is of er meerdere monumenten nodig zijn om de geschiedenis en de gevolgen van de West-Indische Compagnie (WIC) en de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) te herdenken. De zaak ligt uiterst gevoelig. Dat geldt ook voor de situatie bij het financieel noodlijdende Donar. De Groningse basketbaltrots is financieel onderuit gegaan. Moet de gemeente niet snel de helpende hand toesteken voordat het te laat is?