D66 en GroenLinks maken zich zorgen over vlinderstand: “Aanpak op provinciaal niveau”

nieuws
De atalanta. Foto: malina from FreeImages

Een provinciale aanpak om de vlinders, hommels en bijen een handje te helpen. Daar pleiten de fracties van D66 en GroenLinks in de gemeenteraad voor. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld.

Maandag werd duidelijk dat er op dit moment weinig vlinders, bijen en hommels worden gezien. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “Ik merk het ook in mijn eigen omgeving. Ik houd het al een tijdje in de gaten, en je ziet eigenlijk geen vlinders. Ik sprak ook met medewerkers van de Vlindertuin in Lewenborg, en daar werd het beeld bevestigd. De situatie is ernstig. En dan kun je je afvragen hoe ernstig het is. Wel, een groot deel van de vruchten en groenten die we eten, groeien dankzij bestuiving. Als er geen insecten zijn, dan is er ook geen bestuiving.”

“Samenwerking met Drenthe”
De beide fracties willen van het gemeentebestuur weten hoe de situatie er precies voor staat. Zo wordt gevraagd of er ook tellingen plaats kunnen vinden. Maar men wil ook kijken naar oplossingen. “Daarbij is het belangrijk dat we het niet als gemeente oppakken, maar als provincie. En wellicht ook in samenwerking met Drenthe en Fryslân. We moeten tot een situatie komen waarbij we de vlinderstand bevorderen, dat de aantallen vergroten, en er weer genoeg insecten zijn. De cirkel moet in tact worden gehouden.”

“Niet maaien op basis van netheid”
Maandag lieten natuurorganisaties aan OOG Tv weten dat de tijd van praten eigenlijk wel voorbij is. Het is tijd voor actie. Daarbij wijzen zij naar particulieren maar ook naar gemeenten. Ook Poelstra herkent die koers: “Een goed begin, begint bij jezelf. Een actie als tegelwippen zouden we heel goed kunnen benadrukken en stimuleren. Maar ook het maaien van tuinen. In mei zijn er heel veel mensen geweest die meegedaan hebben aan de actie ‘maai mei niet’. Maar zoiets zou in andere maanden ook gecontinueerd kunnen worden. Niet maaien op basis van netheid, maar met oog om de biodiversiteit te bevorderen.”

“Maaibeleid”
En daarbij kan er ook kritisch gekeken worden naar het maaibeleid van de gemeente. “Je zult jezelf ook een spiegel voor moeten houden. Wat we doen, is dat goed? Kan het beter? En daarbij is het ook weer belangrijk om samen te werken. Het zou mooi zijn als er op provinciaal niveau een maaibeleid komt. Het maaibeleid in elke gemeente zou hetzelfde moeten zijn.”

Waadhoeke: “Door te klepelen wisten alleen bepaalde soorten te overleven”
Poelstra denkt ook dat het goed is om het oor te luisteren te leggen bij welke stappen andere gemeenten zetten. Afgelopen weekend liet de Friese gemeente Waadhoeke weten dat zij in 2019 hun maaibeleid volledig op de schop hebben gegooid. “Ons groen werd beheerd op basis van netheid”, laat deze gemeente weten. “Tijdens het groeiseizoen werd in de kernen wekelijks gemaaid, in het buitengebied werd er geklepeld. Dit is het grof hakselen van gras en dit laten liggen. Maar beide methoden zijn niet bevorderlijk voor de biodiversiteit. Wat we zagen is dat alleen bepaalde soorten wisten te overleven, zoals de madelief, paardenbloem en klaver. Het gevolg is dat je heel veel dieren en insecten dupeert.”

“We gaan speels om met het maaibeleid”
In 2019 werd een andere aanpak geïnitieerd. “De vraag was hoe we de biodiversiteit kunnen bevorderen. We doen dit nu op de plekken waar het mogelijk is. Zo zijn we grotendeels gestopt met het klepelmaaien, en zijn we overgestapt naar maaien en afvoeren. In de kernen gaan we speels om met het maaibeleid. Zo laten we bepaalde stukken gras staan. Wel hebben we daarbij oog voor de veiligheid. Op kruispunten is het maaibeheer niet aangepast.” Deze gemeente geeft ook aan dat er een digitale kaart is gemaakt, waarbij inwoners kunnen zien welk beleid op welke plek wordt toegepast.

De verwachting is dat de schriftelijke vragen binnen een aantal weken beantwoord zullen worden.