Waterballet achter Hoofdstation voor aanleg voetgangerspassage

nieuws
Foto via Groningen Spoorzone

De bouwkuip voor de nieuwe voetgangerspassage achter het Hoofdstation is de afgelopen dagen veranderd in een grote badkuip.

Volgens Groningen Spoorzone en ProRail staat de bouwkuip voor de verdiepte voetgangerspassage nu compleet onder water, omdat de ‘badkuip’ nat wordt ontgraven. Water uit het Verbindingskanaal wordt in de bouwkuip gepompt, totdat deze onder water staat. Op het water staan de graafmachines, die de grond uit het ‘zwembad’ halen.

De reden voor deze graafmethode is de diepte van de tunnel, die tot ruim tien meter onder zeeniveau komt te liggen. Door de bouwkuip vol water te zetten, blijft de bouwkuip stabieler. Het zand en de slib wordt uitgegraven en weggezogen naar een gronddepot op het bouwterrein.