Ombudsfunctionaris van de RUG heeft het er maar druk mee

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Ruim honderd medewerkers van de RUG hebben zich sinds september 2021 gemeld bij de ombudsfunctionaris. Dat meldt de Universiteitskrant.

Vaak ging het over een gebrek aan sociale veiligheid. Studenten meldden zich vooral vanuit het UMCG. Van de in totaal 103 meldingen gingen er 75 over een onveilige werkcultuur. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van ombudsfunctionaris Carolijn Winnubst, die in september 2021 aantrad. Het gaat onder meer over onduidelijke en niet-transparante besluitvorming, procedures of verantwoordelijkheden waarbij niemand de leiding neemt om het probleem op te lossen.

Volgens Winnubst komt dat waarschijnlijk doordat leidinggevenden niet goed weten wat ze moeten doen en onvoldoende ondersteund worden. Ook speelt de cultuur van de universiteit mee. Opvallend is het hoge aantal meldingen uit de letterenfaculteit. Het gaat om 25 personeelsleden en 27 studenten. Onder studenten is het UMCG de plek waar de meeste klachten over binnenkwamen.

Winnubst tegen de Ukrant: ‘Vooral in de coschappen bevinden zij zich in een kwetsbare positie waarin de afhankelijkheid van de programmaleiding en affiliatiecoördinator/examinator groot is en men zich niet durft uit te spreken.”

Winnubst zegt weinig te kunnen doen. Zo zijn haar adviezen niet bindend, zegt ze, waardoor die soms niet of soms maar deels worden opgevolgd. Ook is ze door gebrek aan capaciteit er niet aan toegekomen om zelfstandig onderzoek te doen naar misstanden. Juist die bevoegdheid maakt haar functie wezenlijk anders dan die van RUG-vertrouwenspersoon Marjolein Renker.

Volgens Winnubst vormen internationals een kwetsbare groep. Het feit dat mensen uit een andere cultuur komen, maakt het lastiger elkaar te begrijpen en dat is vaak medebepalend voor de problemen die op haar bord belanden. Daar is binnen de universiteit te weinig aandacht voor.