Nieuwe audioroute laat verleden, heden en toekomst zien van natuur op Zernike Campus

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de Biodiversiteit is maandagmiddag een speciale audioroute geopend op de Zernike Campus. Lopers krijgen, tijdens de wandeling van iets minder dan een half uur, te zien hoe de natuur op het Zernike-terrein is veranderd, maar ook hoe deze er in de toekomst uit moet gaan zien.

Vijf verschillende informatieboden langs de route vertellen wandelaars over het verleden, het heden en de toekomst van de natuur op de campus. Lopers kunnen aan de wandeling beginnen bij de vlonders naast de Duisenbergvijver en vervolgen hun route via de loop- en fietsbrug bij de Aletta Jacobshal, de Smitshal en het Nettelbosje naar het Duisenbergpaviljoen. Vervolgens steken de wandelaars over, om via de nieuwe vlonder langs de Duisenbergvijver weer op het startpunt uit te komen.

Met de route wil de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat de RUG waarde hecht aan een breed aantal planten- en diersoorten op haar terreinen. Watergangen met (deels) natuurlijke oevers, bloemrijk grasland met kruiden voor vlinders, bijen, libellen en andere insecten en bosranden met zomen en mantels voor insecten, amfibieën, reptielen, vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Om dit te realiseren, worden de terreinen en tuinen van de RUG anders beheerd. De RUG zegt minder te maaien en legt natuurlijke oevers aan. Zo ontstaat er meer ruimte voor insecten en diversiteit in begroeiing.

Mensen die de route willen lopen, kunnen hun wandeling beginnen aan de Zernikelaan (ongeveer halverwege de Duisenbergvijver). De audiotour kan worden gevolgd via een smartphone. Koptelefoontjes moeten wandelaars zelf meenemen.