Mijnbouwschade: “Let goed op waar je een schadeaanvraag indient”

nieuws

Mensen die een schadeaanvraag indienen na aardbevingsschade doen er verstandig aan om goed te kijken waar ze deze aanvraag indienen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, waarschuwt hier maandag opnieuw voor.

“Het komt nog steeds voor dat mensen denken dat ze een schadeaanvraag doen bij het IMG, terwijl ze in werkelijkheid te maken hebben met een tussenpersoon”, schrijft het IMG. “Dit wordt duidelijk wanneer ze een factuur ontvangen voor de afhandeling van hun schade. Wij roepen gedupeerden van de gaswinning op om hier alert op te zijn. Weet met wie je communiceert.”

“Onze dienstverlening is gratis”
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is de enige organisatie die schade als gevolg van bodemweging door gaswinning onderzoekt en vergoedt. “Onze dienstverlening is gratis. Een schadevergoeding aanvragen kan door in te loggen in Mijn Dossier op schadedoormijnbouw.nl. Wanneer mensen vragen hebben, kunnen ze terecht bij steunpunten, bij het serviceloket of bij hun zaakbegeleider.”

“Niet sprake van een strafbaar feit”
Op internet bieden tussenpersonen hun diensten aan om namens inwoners een aanvraag voor een schadevergoeding te doen. Sommige gedupeerden kiezen hier bewust voor. Anderen doen dit onbewust, omdat ze denken dat ze met het IMG hebben te maken. “Zo kregen we recent een melding van een stel dat via een intermediair een aanvraag voor de vaste vergoeding van 5.000 euro had gedaan. Met een ondertekende machtiging voerde de intermediair de aanvraag uit. Na een positief besluit ontving het stel de vergoeding van 5.000 euro. Nadien ontvingen zij ook een factuur van de intermediair voor het aanvragen van de schadevergoeding. Omdat het stel zelf de machtiging had afgegeven, is er geen sprake van een strafbaar feit.”

Eerder heeft het IMG ook al gewaarschuwd door de praktijken.