Fietsersbond niet blij met plannen nieuwe Paddepoelsterbrug

nieuws
Foto Andor Heij. Plek waar Paddepoelsterbrug was.

De Fietsersbond Groningen is niet blij met de plannen voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. De organisatie valt over de paperclip-constructie.

“Het is een vervelende situatie”, vertelt voorzitter Wim Borghols van de Fietsersbond. “Wie je ook spreekt, iedereen zou maar wat graag de brug in de oude situatie terug willen. De brug is echter aangevaren, is vervolgens heel snel gesloopt, en volgens zijn er eisen op tafel gelegd door de beheerder van de vaarweg waardoor de nieuwe brug op tien meter hoogte moet komen te liggen. De gemeente Groningen is eigenlijk in een lastig parket gebracht, heeft toch die handschoen opgepakt, maar het ontwerp dat nu op tafel ligt, nee, daar worden wij niet blij van.”

Paddepoelsterbrug
De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout. Een brugwachter had de opdracht gegeven om de brug te sluiten terwijl een schip in aantocht was, waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. De afgelopen jaren is nagedacht over een nieuwe verbinding. De bewoners willen graag een lage brug op de oude locatie, maar Rijkswaterstaat ziet zo’n brug vanwege de veiligheid niet zitten. Het soebatten leidde er uiteindelijk toe dat de brug zelfs in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek was.

Tekst gaat verder onder de impressie

De locatie van de nieuwe brug op basis van beschrijvingen van bewonerscomité Brug T’rug. Aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal wordt hoogte gewonnen door een constructie op palen. Aan de zuidzijde wint men hoogte door een hellingbaan. Foto: Google Maps / beeldbewerking.

Fietsersbond Groningen: “Wij zijn geen voorstander van de plannen”
Op 30 maart vond er een informatiebijeenkomst plaats in de Energybarn op Zernike. Daar werden de uitkomsten van de variantenstudie en een voorkeursvariant gepresenteerd. De Fietsersbond: “De vaste hoge brug vraagt om een lange aanloop om op de benodigde hoogte te komen met een fietsvriendelijk hellingpercentage. Dit zorgt voor een flink ruimtebeslag. De voorkeursvariant heeft een hellingbaan aan de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal dat parallel langs het kanaal loopt. Aan de noordkant is vanwege het belang, en de wettelijke bescherming van het weidevogelgebied, gekozen voor een bochtig, paperclip, tracé gelegen. De nieuwe brug komt ten westen van de oude brug te liggen. Als Fietsersbond zijn wij geen voorstander van dit laatste en hebben dit per brief kenbaar gemaakt aan de gemeente.”

Baudien Bauman (Brug T’rug): “Wees gewoon eerlijk waar je over mee mag praten”
Borghols zet ook zijn vraagtekens bij het inspraaktraject: “Er is veel gesproken over vier mogelijke varianten. Maar als dan uiteindelijk blijkt dat drie van de vier oplossingen überhaupt helemaal geen optie zijn, waar zijn we dan al die tijd mee bezig geweest?” Dat geluid lieten bewoners rond de brug in maart ook horen. Baudien Bauman van het bewonerscomité Brug T’rug: “Er zijn allerlei avonden georganiseerd. Maar waar hebben we nu precies over mee mogen praten? Niet over de locatie. Maar ook niet over het ontwerp van de brug. Wij hebben aangegeven dat wij niets zien in een grote landmark. Daarmee bedoel ik dat we niets zien in een grote boog op de brug. Maar die boog komt er gewoon. Ook hebben we aangegeven dat we liever niet een constructie op palen willen zien. Maar die palen komen er. Mijn punt is dat het gewoon belangrijk is dat je van tevoren aangeeft waar over meegepraat mag worden. Als het alleen om de kleur van de railing van de brug gaat, zeg dat dan. Wees gewoon eerlijk.”

Philip Broeksma (GroenLinks): “Kritiek werp ik verre van mij”
Wethouder Philip Broeksma van Verkeer herkende zich niet in de kritiek. Geïrriteerd liet hij weten dat er een erg uitgebreid participatieproces is geweest: “We hebben een erg uitgebreid participatieproces doorlopen. Daar zijn niet alleen bewoners bij betrokken, maar ook belangenorganisaties en stakeholders. En natuurlijk kunnen belangen dan botsen. Ik heb er alle begrip voor dat mensen niet blij zijn met een bepaalde uitkomst. Maar dat je zegt dat een participatieproces niet goed is doorlopen, dat is iets wat ik verre van mij werp.”

Wim Borghols (Fietsersbond): “Moeilijker toegankelijk”
Borghols: “Dat is een reactie waar ik niet zoveel mee kan. Kijk, je kunt een heel uitgebreid participatieproces doorlopen. Je kunt allerlei avonden organiseren. Maar het zegt niets of het ook een goed proces is geweest. Dat de oude brug er niet meer ligt, dat gaat mij persoonlijk aan het hart. Ik maakte er graag gebruik van. We hadden een brug die voor iedereen toegankelijk was. Waar iedereen gebruik van kon maken. En dat is ook ons grootste bezwaar tegen de nieuwe brug. Behalve de paperclip-constructie bouw je een brug die niet, of moeilijk, toegankelijk is voor mensen met een beperking, of mensen die zich met een rollator voort moeten bewegen. En dat bezwaar hebben we bij de gemeente neergelegd.”

De gemeente Groningen gaat zich binnenkort buigen over de studie en de voorkeursvariant.