Boomwachters en Platform GRAS ook tegen plannen openluchtbioscoop Stadspark: “Ga voor regie en visie”

nieuws
Foto: Stadspark Cinema

Bewonersorganisatie Stadspark Natuurlijk! staat niet alleen in de kritiek op de plannen die er zijn om een openluchtbioscoop in het Stadspark aan te leggen. Ook Boomwachters Groningen en Platform GRAS zijn tegen de plannen.

“Het gaat om een moeizaam plan”, schrijft directeur Peter Michiel Schaap van Platform GRAS. “Mijn tip voor de raadsleden zou zijn, stem tegen deze plannen. Ga je eerst sterk maken voor een echt goed en duurzaam plan voor het gehele park. Ga voor regie en visie.” Boomwachters Groningen: “Ook wij maken ons grote zorgen om deze plannen in het Stadspark en zullen 31 mei wederom inspreken. Laten we zuinig zijn op het grootste natuurgebied in Stad.”

Zorgen over de natuur en lichtoverlast
De bedoeling is dat volgend jaar zomer de eerste films vertoond worden in het Stadspark. De afgelopen periode heeft de initiatiefnemer onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting die de bioscoop zou opleveren. Het resultaat van metingen van een akoestisch adviesbureau is dat de belasting ver beneden de geluidsniveaus ligt die bijvoorbeeld een concert veroorzaken. Stadspark Natuurlijk! zegt dat bij de metingen alleen gekeken is naar hoge tonen. De bewonersorganisatie zou liever zien dat er met koptelefoons wordt gewerkt, en daarnaast maakt men zich zorgen over de afkalving van de natuur, de lichtoverlast voor dieren en de schade aan bermen en grasstroken.

“Ruime onvoldoende”
Platform GRAS geeft het plan een ruime onvoldoende. Schaap: “Ik ben niet perse tegenstander van een openluchtbioscoop in het Stadspark. Maar wel in deze vorm en binnen deze opzet. Het initiatief zelf is aardig, maar het plan krijgt een ruime onvoldoende. Dat zal zo blijven totdat er een inspirerende en goede onderliggende visie ligt op het Stadspark en omgeving en de gemeente Groningen de regie pakt.” Volgens Schaap zou een openluchtbioscoop ook op een andere plek gerealiseerd kunnen worden.

Of de openluchtbioscoop er ook daadwerkelijk gaat komen: op 31 mei gaat de gemeenteraad over het onderwerp praten. Verschillende partijen hebben laten weten te willen inspreken tijdens deze vergadering. Maar of dat soelaas biedt? Het gemeentebestuur lijkt weinig beren op de weg te zien.