Politiek vraagt gemeentebestuur om opheldering over taxibeleid: “Er lijkt helemaal geen beleid te zijn”

nieuws
Foto: Hands off my tags! Michael Gaida via Pixabay

De fracties van de VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen en Student & Stad vragen het gemeentebestuur om opheldering over het taxibeleid dat in de gemeente gevoerd wordt.

De partijen stellen de vragen naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord. Taxichauffeurs laten aan de omroep weten dat zij zich steeds meer zorgen maken. Steeds meer busbanen mogen niet gebruikt worden waardoor er vaker moet worden omgereden. Daarnaast zijn de prijzen voor ontheffingen verdubbeld. De chauffeurs hebben de noodklok geluid en vragen of de gemeente met hen in gesprek wil gaan.

“Het taxivervoer neemt in Groningen een belangrijke plek in. Het voorziet in een duidelijke behoefte. Inwoners en bezoekers zijn gebaat bij een goed functionerende branche, en de taxisector is daarbij in belangrijke mate afhankelijk van de gemeente”, melden de vier partijen. “Taxivervoer is een noodzakelijke aanvulling op het openbaar vervoer, omdat het ov niet overal rijdt en zeker niet op alle tijdstippen. Door de vragen van deze chauffeurs constateren wij dat er geen taxibeleid lijkt te zijn. Er worden losse beslissingen genomen over standplaatsen. Over rijroutes. Over het al dan niet gebruiken van busbanen. En over de ontheffingen in combinatie met de ambitie om de branche te verduurzamen.”

De partijen willen van het gemeentebestuur weten of erkend wordt dat een samenhangend beleid ontbreekt, of taxi’s toch niet op busbanen kunnen rijden en waarom de ontheffingen voor chauffeurs flink verhoogd zijn.