Belangengroepen zetten politici in het zonnetje om behoud Driebondsbos

nieuws
De viering van het behoud van het Driebondsbos. Foto: Natuur & Milieufederatie Groningen

Natuurorganisaties en bewonersgroepen hebben afgelopen week verschillende Groningse politici in het zonnetje gezet vanwege hun rol bij het kunnen behouden van het Driebondsbos.

In 2021 werden de plannen bekendgemaakt voor de wijk Eemskanaalzone. Toen werd duidelijk dat het Driebondsbos mogelijk zou moeten wijken. Door inspanningen van raadslid Hans Sietsma van GroenLinks en wethouders Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren), Mirjam Wijnja (GroenLinks) en Rik van Niejenhuis (PvdA) werd er voor gezorgd dat het stuk spontaan onstane natuur op het voormalig slibdepot veilig werd gesteld.

Het Driebondsbos is tegenwoordig de thuisbasis van meer dan vijftig vogelsoorten, zoals de havik, nachtegaal en verschillende soorten uilen. Ook laat de blauwborst zich er zien. De gehele strook langs het Eemskanaal vanaf P+R Meerstad tot aan de Borgbrug is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur, die als groene zone de stad met de ommelanden verbindt. Dat dit behouden moest worden was voor omwonenden duidelijk. Zij namen contact op met natuurorganisaties en raadsleden. Met excursies, een gezamenlijke brief en een petitie werd uitgelegd waarom het bos absoluut niet gekapt zou mogen worden. Het resultaat was een motie in de gemeenteraad voor het behoud van het bos, die unaniem werd aangenomen.