Wethouder gaat onderzoek doen naar extra fietsbrug bij Groninger Museum

nieuws

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen gaat onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van een extra fietsbrug bij het Groninger Museum. Dat bleek woensdag bij een raadsvergadering waarbij de aanpak van het Stationsgebied werd besproken.

“Ik had gisteren nog een akkefietje op de Werkmanbrug”, vertelt Van Niejenhuis. “Terwijl ik over de brug fietste werd ik aan mijn mouw getrokken door iemand die in de veronderstelling was dat ik daar helemaal niet mag fietsen. Ik kon deze persoon er ook niet van overtuigen dat het wel mag. En nee, ik heb niet tegen diegene gezegd, weet je wel wie ik ben?”

Joren van Veen (PvdA): “We zien een goede mix aan functies”
Het Stationsgebied gaat de komende jaren flink op de schop. Raadslid Joren van Veen van de PvdA: “Waar we vandaag over spreken is een belangrijke stap in hoe we ons Stationsgebied willen vormgeven. Er komt een belangrijk stadsdeel bij waar straks gewoond kan worden maar ook gewerkt en gerecreëerd. Wij zien een goede mix van functies. Wel vinden wij het belangrijk dat het een gemengde wijk wordt, waar ontmoet kan worden, en waar betaalbare woningen verrijzen. Daarom zijn we ook blij dat dertig procent van de woningen in de sociale huur-categorie gaan vallen. Ook zijn we blij met de toezeging. met betrekking tot de Rivierenbuurt. Die wijk verdient een eigen plan.”

Dennis Ram (PVV): “Kun je straks in je dieselautootje nog wel naar het station rijden?”
Maar er zijn ook veel vraagtekens. Dennis Ram van de PVV: “Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid. Het Stationsgebied heeft ook een regiofunctie waar je in de auto naar toe moet kunnen rijden. In de plannen is het vooral groen dat de klok slaat, en wij zijn bang dat je straks niet meer in je dieselautootje naar het station kunt rijden om iemand op te pikken.” Rik Heiner van de VVD: “Onder het station komt er straks een mooie fietsverbinding te liggen. Die stopt straks bij de zuidzijde omdat de plannen daar nog niet klaar zijn. Kan de wethouder met een toezegging komen?”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat we bespreken is nog heel prematuur, deze vergadering komt wel heel vroeg”
Jimmy Dijk van de SP: “We kunnen dit maar één keer goed doen. Als je mensen vraagt wat mensen mooi vinden aan het Stationsgebied dan benoemen zij het Hoofdstation en de Glaudé-panden. Je hebt het over schoonheid en kwaliteit, en daarom is het heel fijn dat de Glaudé-panden opgeknapt gaan worden. Maar dat moeten we ook doen met de toekomst. Recente nieuwbouw in Stad is wat mij betreft niet hoogwaardig. Het bevindt zich niet in de categorie van bijvoorbeeld het Stationsgebouw. Ik vind dat de nieuwbouw daarmee wel in lijn moet zijn.” Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wat we vandaag bespreken is allemaal nog heel prematuur. Als je naar het plan kijkt dan vervult het nieuwe muziekcentrum een belangrijke rol in deze te realiseren wijk. Een muziekcentrum waarvan we nog niet eens weten of het er gaat komen. Helder is namelijk dat het nog tot heel veel discussie gaat leiden. Terwijl er wel heel veel in deze plannen aan opgehangen wordt. Wij denken daarom dat dit bespreekpunt te vroeg komt.”

Benni Leemhuis: “De huidige Werkmanbrug loopt op sommige momenten tegen het maximum aan”
Dan terug naar het akkefietje dat de wethouder op dinsdag had. Benni Leemhuis van GroenLinks: “De Werkmanbrug is nu een belangrijke route. Op sommige momenten loopt het op deze route tegen het maximum aan. Met het verkeersluw maken van de Stationsweg worden de Emmabrug en de Herebrug een alternatief. Een extra brug zorgt voor meer overzicht en veiligheid.” Daarvan zegt Van Niejenhuis dat hij daar naar wil kijken. Ook omdat een groot aantal partijen het idee ondersteunt. Bij de uitwerking gaat gekeken worden wat een extra brug oplevert en wat de kosten zijn.

Tom Rustebiel (D66): “Wil de VVD nu bomen bovenop het stadsbalkon planten?”
En het ging over het Stadsbalkon. Daarvan zegt de wethouder dat het wat hem betreft niet weg hoeft. Rik Heiner van de VVD: “Veel partijen zijn kritisch over de sloop van het stadsbalkon. Het is kapitaalvernietiging, ook omdat het niet is afgeschreven. Het stadsbalkon biedt wellicht ook kansen. Ik was onlangs op vakantie in Porto en daar kwam ik op een plein terecht met ook veel beton, maar waarbij er ook ruimte was voor groen.” Heiner laat daarbij een foto zien. Leemhuis: “Het is goed om naar mogelijkheden te kijken. Maar wat nu als een aannemer het gratis wil slopen en er een mooi groen voorplein kan gerealiseerd worden. Dan is de VVD niet tegen?” Heiner: “De sloop van het stadsbalkon kost 24 miljoen euro. Dat doet een aannemer echt niet gratis.” Rustebiel: “Op dit moment zeggen we dat het stadsbalkon het zicht op het Hoofdstation belemmert. En nu wilt u er ook nog bomen bovenop plaatsen?” Heiner: “Wat betreft zichtlijnen is het nu te vroeg om daarover te praten. Maar we kunnen in ieder geval de plannen uitwerken.”

Rik van Niejenhuis: “Wij vinden ook dat het mooi moet worden”
Van Niejnhuis corrigeert later dat de sloop van het stadsbalkon niet 24 miljoen euro gaat kosten. Dit bedrag heeft betrekking op sloop, nieuwbouw en aansluiten op de huidige infrastructuur. “Alleen de sloop zal enkele miljoenen kosten. Wat betreft de andere vragen. Tegen de PVV kan ik zeggen dat de autobereikbaarheid niet slechter zal worden. De opmerking van de SP om het mooi te maken: Eens. Wij vinden ook dat de kwaliteit bovenaan moet staan. De VVD benoemde de fietsverbinding onder het station door. Daar kan ik geen toezegging op doen. Daar werken we hard aan, maar daarbij zijn ook heel veel andere partijen betrokken. En de opmerking van meneer Van Moerkerk daar kan ik heel goed inkomen. We moeten nog heel veel onderzoek doen.”

De verwachting is dat later dit jaar concrete plannen gepresenteerd kunnen worden voor het zuidelijk deel van het Stationsgebied. Volgend jaar worden de plannen voor de noordzijde verwacht.