Waterschap gaat vier kilometer waterkering versterken bij Paterswolde, wandelpaden deels afgesloten

nieuws
Foto: Gouwenaar - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90550191

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in april starten met het versterken van ruim vier kilometer waterkering rond de polders Lappenvoort en Oosterland, nabij Paterswolde. Vanwege de werkzaamheden zullen wandelpaden deels afgesloten zijn.

De polders Lappenvoort en Oosterland zijn in 2004 ingericht voor het tijdelijk kunnen bergen van water tijdens hoogwatersituaties. In de afgelopen twintig jaar is de kade op verschillende plekken gezakt onder andere door het inklinken van onderliggend veen. “Daarom gaan we ruim vier kilometer versterken waarmee we verwachten dat de waterkering minimaal voor de komende dertig jaar weer aan de veiligheidsnormen zal voldoen”, schrijft het waterschap.

De werkzaamheden bestaan vooral uit het ophogen en verbreden van de kade. “Ook moet langs de waterkering een watergang worden gelegd, gaan we een aantal aanpassingen doen aan het gemaal Meerweg en worden er werkzaamheden verricht aan enkele constructies, zoals duikers en inlaten.” Op de waterkering bevinden zich verschillende wandelpaden. Deze zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden deels afgesloten zijn. Na het werk worden de paden weer opengesteld. “We gaan de kade versterken met aandacht voor natuurwaarden. Zo wordt de versterkte waterkering deels ingezaagd met een kruidenrijk mengsel. Ook gaan we langs de watergangen oever natuurvriendelijk inrichten en worden er vleermuiskasten opgehangen.”

Het werk begint in april. Naar alle gedachten kan het project aan het einde van het jaar worden afgerond.