RUG: ‘Blijven discussiëren over sociale en academische vrijheid’

nieuws

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet er gediscussieerd blijven worden over sociale veiligheid en academische vrijheid. Dat schrijft het College van Bestuur van de RUG in een interne mail.

De aanleiding is onder meer het ontslag van docent Susanne Täuber wegens ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’. Er werd tegen dit ontslag geprotesteerd en mensen die daar aan mee deden zouden op de werkvloer geïntimideerd zijn.

Over het ontslag wil de RUG weinig kwijt. “Over individuele personele zaken kunnen en willen we ons als universiteit niet in het openbaar uitspreken”, aldus het College van bestuur van de RUG. “Dit is om redenen van zorgvuldigheid en uit respect voor de belangen van betrokkenen en soms ook omdat zaken onder de rechter zijn. Dit soort situaties zijn vaak complex en de RUG wil hierbij de grootste zorgvuldigheid betrachten, in het belang van de direct betrokkenen en dat van collega’s die helaas geconfronteerd worden met een arbeidsconflict in hun werkomgeving”.

Het College van Bestuur zegt te streven naar een veilige werk en studieomgeving: “Iedereen binnen de RUG moet op een veilige manier kunnen werken en studeren. Als universiteit stellen wij alles in het werk om de sociale veiligheid bij de RUG verder te verbeteren. Sociale veiligheid is uiterst belangrijk, maar komt helaas niet vanzelf. Het creëren van een voor iedereen toegankelijke, prettige en veilige werk- en studieomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”.

De RUG zegt ook dat er al veel maatregelen zijn getroffen om ongewenst gedrag te voorkomen: “We blijven samen met professioneel betrokkenen binnen alle geledingen van onze universiteit werken aan het uitbreiden, verbeteren en het breder bekend maken van deze maatregelen en meldpunten”.

Het College van Bestuur zegt zich in te zetten voor een sociaal veilige universiteit en roept anderen ook mee te werken: “Want een universiteit waar het prettig en veilig werken en studeren is, waar je kunt zeggen en denken wat je wilt en waar je de vrijheid voelt om ongewenste zaken aan de orde te stellen, zo’n universiteit maken we samen”.