Deelscooter blijft mateloos populair in Stad en ‘kannibaliseert’ steeds vaker het ov

nieuws
Felyx deelscooter

In geen enkele Nederlandse stad is het gebruik van de deelscooter zo hoog als in Groningen. Die conclusie trekt Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen in een onderzoek naar het gebruik van de elektrische huurscooters in 2022. Afgelopen jaar steeg het gebruik van de scooters met ruim veertig procent, voornamelijk door werkenden die een plek in de bus of de trein leeg lieten.

In totaal maakten Groningers tussen januari en oktober vorig jaar 784.680 ritten met een deelscooter. Dat komt neer op gemiddeld 2.581 ritten per dag en 6,5 ritten per deelscooter per dag. In 2021 was dit nog 1787 ritten per dag en 5,2 ritten per scooter per dag.

Kannibalisatie van de fiets en steeds vaker de bus of de trein

Uit het onderzoek blijkt dat ritjes op een deelscooter meestal een rit met de fiets vervangen: ruim 44 procent van alle scooterritjes verving een rit op de fiets. Maar waar vorig jaar een rit met de auto op de tweede plek stond als het gaat om ‘kannibalisatie’ door de scooters. is die plek nu ingenomen door lege stoelen in het OV. Het vervangen van een autorit door een rit op de deelscooter komt juist minder vaak voor.

Het gebruik van de scooters neemt vooral toe doordat meer werkenden voor een deelscooter kiezen. Zij laten ook vaker hun eigen auto, motor, scooter of de taxi staan.

Hoewel dit voor het gemeentebestuur een niet al te gunstige ontwikkeling lijkt te zijn, valt dat volgens het college wel mee. “In absolute cijfers vervangt de deelscooter dagelijks 1144 fietsritten en 318 autoritten. Dat betekent dat de deelscooter 0,40% van de totale fietsritten en 0,28% van de totale autoritten vervangt. Het verschil tussen beide is dus klein, en zo ook het netto effect op de mobiliteit”, aldus het college over de cijfers. “De deelscooter vervangt daarnaast op indirecte manier veel meer autoritten, want een deelscooterrit wordt vaak gecombineerd met gebruik van de P+R of het station. De deelscooter wordt steeds meer gebruikt in combinatie met een P+R, zowel in relatieve als in absolute aantallen. Vooral P+R Reitdiep en P+R Hoogkerk zijn populair en het gebruik van en naar P+R Meerstad is het meest toegenomen, met een stijging van 193%.”

Aantal klachten daalt licht, maar blijft aanwezig

Deelscooters stonden vorig jaar vaak hinderlijk geparkeerd, zo blijkt uit aanvullend onderzoek van de Studenten Advies Commissie: Deelscooters stonden in 25 procent op een plek waar andere mensen er last van hebben. Vooral in straten met smalle stoepen, zoals in de Oosterparkwijk, de Rivierenbuurt en de Schilderwijk staan de scooters op een hinderlijke plek.

De SAC adviseert daarom om de scooters nog meer dan nu te clusteren op parkeerplekken, zodat de overlast beperkt blijft tot een zeer klein gebied.

Helmplicht laat aantal ritten dalen

De helmplicht die sinds begin dit jaar geldt voor snorfietsen (en dus ook voor deelscooters) zorgt, op basis van een klein aantal verzamelde gegevens, nog niet voor een sterke daling van het gebruik van de deelscooter. In januari dit jaar was het gemiddelde aantal ritten per dag 3,7. In dezelfde periode in 2022 waren dit er 3,8.

Volgens de gemeente is er wel een mogelijk effect van de helmplicht te zien, namelijk een stijging van het gebruik van de deelfiets.

Of de daling van het deelscootergebruik door de helmplicht doorzet, blijkt door de kleine hoeveelheid gegevens voor Groningen voorlopig nog niet met zekerheid te zeggen. OIS stelt wel dat de dalende trend mogelijk niet doorzet: “De trend van een daling in het deelscootergebruik hoeft niet blijvend te zijn. Zo geldt in Amsterdam al langer de helmplicht doordat de deelscooters een maximum snelheid hebben van 45 kilometer per uur. Bij de invoering van de helmplicht was er daar eerst ook een daling in het gebruik van de deelscooter. Inmiddels zien we dat het gebruik in Amsterdam erg hoog ligt. Of dit ook in Groningen het geval gaat zijn, valt te bezien. ”