Programma rond EU-miljoenen voor klimaatneutrale economie afgetrapt op Zernike Campus

In de Energy Barn van energie-innovatiewerkplaats EnTrance op de Zernike Campus vond maandagmiddag de aftrap plaats van het Nederlandse gedeelte van het Just Transition Fund. Dat is een Europees subsidieprogramma voor initiatieven rond de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Naast ministers Adriaansens (Economische Zaken) en Van Gennip (Sociale Zaken) kwam ook eurocommissaris Elisa Ferreira (Cohesie en Hervormingen) naar de Energie Barn voor het openingsmoment.

“Het Just Transition Fund geeft een extra zetje aan inwoners en bedrijven in bijvoorbeeld regio’s met relatief veel energie-intensieve industrie”, vertelt Adriaansens. “Denk daarbij aan het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. Maar naast investeringen in technologie en energie-infrastructuur kunnen we met het geld ook mensen opleiden en omscholen voor nieuwe groene en digitale banen.”

Meer dan de helft van subsidiepot gaat naar Groningen

In totaal levert dit Europese programma voor Nederland 623 miljoen euro aan subsidie op. Maar de aftrap van het programma was niet voor niets in Groningen, want de regio Groningen-Emmen krijgt meer dan de helft van al het geld wat vanuit de subsidie beschikbaar is, zo’n 330 miljoen euro. Het merendeel van het geld gaat naar deze regio, omdat de gaswinning stopt en omdat er veel chemiebedrijven zijn die moeten verduurzamen om werkgelegenheid te behouden.

“Dat is een flink bedrag, waarmee we echt een verschil kunnen maken om de lokale economie klimaatneutraal te maken en mensen op te leiden voor een ander type werk”, aldus Van Gennip. “Ik vind het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor een diverse arbeidsmarkt en dat elke regio kan werken aan wat voor hen het meest relevant is.”

De regio’s moeten zelf ook eigen middelen besteden aan deze programma’s. Dat betekent dat de regio Groningen-Emmen zelf ook 330 miljoen moet investeren.

Aanvragen kan nu al

De eerste regionale subsidieprogramma’s zijn in januari officieel open gegaan voor aanvragers.