‘Gebrek aan belangstelling kleine retail voor Mercado ligt niet aan hoge huurprijs’

nieuws
Impressie: De Zwarte Hond

De hoge huurprijs is niet de hoofdreden dat kleine retailondernemers zich niet willen vestigen in de markthal Mercado aan de Rode Weeshuisstraat. Dat meldt het college van B&W.

Raadslid Rico Tjepkema van de PvdA had hierover vragen gesteld aan de gemeente. Zijn partij vond de markthal namelijk van grote waarde, zodat in Groningen een gezonde mix zou ontstaan tussen kleine retailondernemers en horecaondernemers.

Volgens de gemeente was hier sprake van een opeenstapeling van verschillende crisis. Het gaat om de coronapandemie, de energiecrisis, stijgende inflatie, personeelstekorten en dalend consumentenvertrouwen. Daardoor staat de bereidheid van de retail om te investeren onder druk. Ook banken zijn terughoudend met financiering als gevolg van onzekere marktomstandigheden. Als gevolg hiervan was geen enkele kleine ondernemer bereid om hierin te investeren.