Waterschappen vingen vorig jaar opnieuw minder muskusratten

nieuws
Foto: MrSnugly via Pixabay

De twee waterschappen in onze gemeente hebben in het afgelopen jaar opnieuw minder muskusratten gevangen in hun respectievelijke werkgebieden.

Volgens Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s werden er vorig jaar 3.232 muskusratten gevangen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Vorig jaar waren dat er 3.605. Met name in het werkgebied van Noorderzijlvest daalde het aantal vangsten van muskusratten aanzienlijk (32 procent).

Hunze en Aa’s laat daarnaast weten dat ook de vangst van beverratten is gedaald. De vier noordoostelijke waterschappen (Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta) vingen afgelopen jaar 314 beverratten, ten opzichte van de 406 in 2021.

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland en hebben daardoor nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden, omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers. Ook vormen de ratten een bedreiging voor de biodiversiteit.

Deel dit artikel: