SP en GroenLinks: “Meer kanker in wijken met armoede, aanscherping plannen wijkvernieuwing nodig?”

De fracties van de SP en GroenLinks hebben het gemeentebestuur vragen gesteld naar aanleiding van de Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland. Uit deze atlas blijkt dat in de Groningse wijken met meer armoede ook meer gevaarlijke vormen van kanker voorkomen.

Beide partijen willen weten of deze constatering ook leidt in een aanscherping van het gezondheidsbeleid en de plannen voor wijkvernieuwing. Het valt de SP en GroenLinks op dat in de noordelijke stadswijken er een groter risico op kanker blijkt te zijn dan in de rest van de gemeente. Volgens de beide partijen hangt dit samen met de sociaaleconomische status van veel bewoners in deze wijken.

“Long- en halskanker wordt vaak veroorzaakt door iemands omgeving”
“De data uit de Kankeratlas is alarmerend”, vertelt raadslid Peter Swart van GroenLinks. “Het is voor ons genoeg reden om meteen aan de bel te trekken. Misschien kunnen deze gegevens gebruikt worden om ons beleid beter te maken. We moeten er namelijk alles aan doen om deze gezondheidsverschillen de wereld uit te helpen.” De samenhang tussen gezondheid en armoede mag van de partijen op meer plekken terugkomen, waaronder in de plannen voor wijkvernieuwing en nieuwbouw. “In de noordelijke wijken komt volgens de atlas vooral naar voren dat er een verhoogd risico op long- en halskanker heerst,” zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “Dat is nou juist een vorm van kanker die vaak veroorzaakt wordt door iemands omgeving. Het lijkt ons dus belangrijk dat gezondheid ook een aspect is in de wijkvernieuwing die daar bezig is.”

Vragen
De partijen vragen aan het gemeentebestuur of de data uit de Kankeratlas gebruikt kan worden om het gezondheidsbeleid te monitoren. Ook vragen ze om partners als de WIJ-teams, huisartsen, gezondheidscentra en kennisinstellingen hierbij te betrekken.