Raad ziet pilot maatschappelijke parkeervergunning wel zitten, sportverenigingen geen onderdeel

nieuws

De gemeenteraad ziet een pilot met maatschappelijke parkeervergunningen in de gemeente wel zitten. Dat bleek woensdagavond.

Het gemeentebestuur wil een pilot van twee jaar optuigen waarmee er geëxperimenteerd wordt met maatschappelijke parkeervergunningen voor organisaties waar vrijwilligers een rol vervullen. De pilot is ontstaan na een motie van het CDA waarin gepleit werd om vrijwilligers niet de dupe te laten worden van het betaald parkeren in Stad. Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer: “In Groningen bestaat al tientallen jaren betaald parkeren. Dat is niet nieuw. Wat nieuw is, is dat er onlangs een derde schil aan is toegevoegd. Om vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties niet te demotiveren bij hun werkzaamheden willen we deze parkeervergunningen in het leven roepen, waarbij het gaat om een maximum van vijf vergunningen per instelling waarmee er 32 uur per week geparkeerd kan worden. We willen niet meer parkeerplekken beschikbaar stellen, dat is ook in strijd met onze mobiliteitsvisie, waarin we juist het aantal autobewegingen af willen laten nemen.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Belangrijk om maatwerk toe te passen”
Tijdens het debat blijkt dat alle partijen wel iets in de pilot zien. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij zijn nooit voorstander geweest van betaald parkeren. Maar we hebben het nu eenmaal, en we moeten het er maar mee doen. We zijn ook tevreden met het voorstel. Wel zou ik voor willen stellen om te kijken naar aan hardheidsclausule, en om maatwerk toe te passen. Dat als een club iets meer nodig heeft, dat je dan iets meer geeft. Ook vinden we het belangrijk dat sportverenigingen in deze pilot worden opgenomen.”

Daan Swets (Student & Stad): “Een pilot van twee jaar vind ik wel heel erg lang”
Ook diverse andere partijen, waaronder de VVD, willen dat sportverenigingen aan de lijst worden toegevoegd. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Sommige organisaties zijn in meerdere wijken actief. Hoe wordt daar mee omgegaan, omdat een vergunning wijkgebonden is?” Daan Swets van Student & Stad: “Ik vind een pilot van twee jaar wel erg lang. En hoe kan het dat musea op deze lijst ontbreken?” Het CDA en de SP vragen of er tussentijds ook wijzigingen mogelijk zijn in de pilot. En de PvdA vraagt hoe het gesteld is met zorgmedewerkers. Sten Wennink van de ChristenUnie: “Ik ben eigenlijk wel benieuwd met welke resultaten van deze pilot de wethouder tevreden zal zijn.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Tijdens de pilot goed monitoren”
Wethouder Broeksma: “Het idee achter deze parkeervergunning is dat de kosten voor vrijwilligersorganisaties omlaag gaan. De vergunning kost nog steeds geld, maar kost minder dan het reguliere betaald parkeren. U als raad beslist zelf wat er met het geld gaat gebeuren. We gaan dit niet gebruiken als melkkoe. Sportverenigingen maken geen onderdeel uit van deze pilot. Betaald parkeren bestaat al wat langer in de eerste en tweede schil. De sportverenigingen in deze schillen hebben dit zelf opgelost. Daarnaast hebben we het idee dat leden en vrijwilligers bij sportverenigingen dezelfde persoon zijn. Ze wonen ook vaak al in de gemeente, waardoor ze niet beslist noodzakelijk in de auto naar hun sportveld hoeven te komen. Omdat we autovervoer niet willen faciliteren, zien we deze noodzaak niet. Wel willen we een vinger aan de pols houden. Mocht er figuurlijk bloed vloeien, dan kijken we daar naar. Datzelfde geldt voor musea. Hoewel dit in de eerste en tweede schil geen probleem is geweest.”

“Golden ticket”
Broeksma geeft daarmee direct antwoord op een andere vraag: “Tijdens de pilot zijn aanpassingen mogelijk. Daarom is het ook een pilot. We kiezen voor een pilot die twee jaar duurt omdat we denken dat het even moet landen en wennen. Ook is het belangrijk dat de pilot een volledig kalenderjaar bestrijkt. Als het om de zorgmedewerkers gaat. Morgen heb ik een gesprek met TSN hoe het er volgens hen voorstaat qua betaald parkeren. We zitten bijvoorbeeld te denken aan een vrijwaring voor zorgmedewerkers door middel van een golden ticket.”

Jimmy Dijk (SP): “Klopt het wel dat er maar weinig meldingen zijn binnengekomen van sportverenigingen?”
Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Het antwoord van de wethouder over de sportverenigingen verbaasd mij. Zijn er weinig meldingen binnengekomen? Klopt dat wel?” Broeksma: “Ons signaal is dat er weinig signalen binnen zijn gekomen. Eén sportvereniging heeft ons benaderd, en zij zijn voorstander van het betaald parkeren.” Swets: “Wij zijn verbaasd dat onderwijs onderdeel uit maakt van deze pilot. Dit terwijl onderwijsorganisaties veelal betaalde krachten in dienst hebben.” Dat kan op een tegenvraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “En hoe zit het dan met de luizenouder en de overblijfmoeder?” Swets: “Het is lastig om er voorwaarden aan te stellen. Je krijgt als organisatie vijf vergunningen, maar het is lastig om er punten aan te hangen.”

Sten Wennink (ChristenUnie): “Gaan we met deze pilot vrijwilligerswerk stimuleren?”
Wennink probeert de raad nog mee te krijgen in een debat: “Ik denk dat er een mooie uitwerking van de motie op tafel ligt. Maar ik vraag me af of we met deze pilot vrijwilligerswerk stimuleren. Hoe bemoedigend is dit, waarbij we vaak zien dat de kosten toch vaak door een werkgever worden gedragen.” Hans Moerkerk: “Het is een conflict tussen vrijwilligersbeleid en mobiliteitsbeleid. Het kan vrijwilligers afschrikken. Jij krijgt een vergunning niet, want we hebben een maximum van vijf.” Wennink: “Het raakt elkaar ergens. Wij vinden het belangrijk dat we vrijwilligerswerk bemoedigen, en dat we het aantal autobewegingen af laten nemen. Daarom is continue monitoring ook noodzakelijk.”

Twee moties
Broeksma stemt daarmee in. Twee partijen geven aan het einde van de avond aan dat ze met moties gaan komen. Rik Heiner van de VVD: “Wij willen dat sportverenigingen ook worden opgenomen.” Daan Swets van Student & Stad: “Ik moet het nog even met mijn partij overleggen, maar wij zullen waarschijnlijk met een motie komen om onderwijs uit deze pilot te halen.”