Partij voor de Dieren wil opheldering over tractoren in binnenstad bij protest

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Partij voor de Dieren wil woensdag van burgemeester Schuiling horen hoe het kan dat er vorige week dinsdag tientallen tractoren op het Martinikerkhof hebben gestaan voor een boerenprotest, terwijl er maar drie aanwezig mochten zijn bij de protestactie.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe de boeren, ondanks de aanwezigheid van veel politie en een duidelijke harde lijn over het weren van tractoren uit de binnenstad, alsnog doorgang hebben kunnen vinden naar het provinciehuis. De fractie wil opheldering over de afspraken die precies een week geleden zijn gemaakt met de boeren en of zij zich daar aan hebben gehouden.

De partij benadrukt dat demonstreren een groot goed is, maar dat zowel de raad als de burgemeester zich al eerder hebben uitgesproken tegen de landbouwvoertuigen in de binnenstad. De kentekens van de boeren die vorige week meededen aan de protestactie zijn genoteerd en de Partij voor de Dieren zal woensdag aandringen bij het college om, via het OM, de overtreders te vervolgen.