Partij voor de Dieren wil onafhankelijk onderzoek naar verzwijgen kwikverontreiniging aardgas

nieuws
Foto: Simon Cataudo from FreeImages

De fractie van Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het verzwijgen van kwikverontreiniging in aardgas. Vorige week kondigde het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, al een onderzoek aan.

Partij voor de Dieren laat weten met stomheid te zijn geslagen over het nieuws dat de NAM, de Gasunie en de Staat gezondheidsrisico’s door kwik in aardgas tien jaar lang onder de pet hebben gehouden. Vorige week bleek dat gebruikers van Gronings aardgas mogelijk zijn blootgesteld aan te hoge concentraties van kwik bij het koken op gas. Omdat deze stof al in zeer lage hoeveelheden giftig kan zijn, doet het SodM sinds de zomer van vorig jaar onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van huishoudens.

Huishoudens in Drenthe en Groningen lopen de grootste risico’s
De NAM, Gasunie, de Staat en het Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland zijn al sinds 2012 op de hoogte van te hoge concentraties van kwik in het Groningse aardgas. Hoewel zij direct inzagen dat dit mogelijk risico’s heeft voor de volksgezondheid is het grote publiek hierover niet geïnformeerd. Naar verluidt vreesde de NAM voor reputatieschade. Vanwege de hoge kosten heeft de NAM afgezien van maatregelen om de hoeveelheid kwik in het aardgas voldoende te beperken, zoals het installeren van speciale filters. Bij het transport van aardgas blijft een deel van het kwik achter in de gasleiding. Dit betekent dat huishoudens in Drenthe en Groningen de grootste risico’s lopen omdat zij via kortere leidingen het gas uit Groningen ontvangen.

Ankie Voerman (Partij voor de Dieren): “Vertrouwen in degenen die over het gasdossier gaan, loopt opnieuw een grote deuk op”
Ankie Voerman is Statenlid voor de Partij voor de Dieren: “Welk risico liepen inwoners van Groningen in hun eigen huis? Laten we vooral hopen dat de blootstelling aan het zeer giftige kwik in alle situaties verwaarloosbaar klein is geweest zodat niemand ook maar enig gezondheidsrisico heeft gelopen. Maar ook in dat geval is het onbestaanbaar dat de NAM, Gasunie en de Staat dit ernstige probleem zo lang onder de pet hebben gehouden. Hiermee loopt ons vertrouwen in degenen die over het gasdossier gaan, opnieuw een grote deuk op.” Om alle feiten op tafel te krijgen wil de partij dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Men vraagt aan het Provinciebestuur om de uitvoering van zo’n onderzoek te bevorderen.