Alsnog onderzoek naar kwikverontreiniging via Gronings gas

nieuws
Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, gaat alsnog een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwikverontreiniging in Nederlandse woningen via aardgas uit het Groningenveld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden en het NRC Handelsblad.

De NAM wilde de zorgen hierover eerder niet openbaar maken vanwege reputatieschade en extra kosten. Uit notulen blijkt dat in de periode 2012-2014 een onverwacht hoge concentratie kwik in leidingen van de Gasunie is aangetroffen. Het gaat om kwik afkomstig uit het Groningenveld. Kwik komt in kleine hoeveelheden voor in gewonnen aardgas, en is in kleine hoeveelheden al erg giftig. Toen bleek dat er meer kwik uit de leidingen kwam dan eerder was gedacht, namen de zorgen toe. Vanwege zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s en reputatieschade werd de informatie echter intern gehouden.

SodM, RIVM en ILT werden niet actief gewaarschuwd
Uit de notulen blijkt dat afnemers van gas in Groningen en Drenthe de grootste risico’s lopen omdat zij via kortere leidingen het gas ontvangen. Ondanks dat wordt de ‘kring van personen’ die op de hoogte zijn, beperkt gehouden. Ook vanwege de financiële impact. Volgens het Dagblad zou een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken wel aanwezig zijn geweest toen de informatie werd gedeeld. SodM, het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport werden niet actief gewaarschuwd.

Gezondheid niet in geding geweest
De NAM liet in 2014 weten dat er geen risico’s zijn geweest en dat de kwikcontroles in de gaten werden gehouden. Toch geeft het SodM nu opdracht aan het RIVM om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Volgens het SodM lijkt het erop dat de gezondheid van mensen die aardgas ontvingen niet in het geding is geweest. De NAM en Gasunie stellen dat de waarden bij de eindgebruikers zeer laag zijn geweest en dat ze geen risico opleveren voor de volksgezondheid.