Fracties willen gemeentelijke vergoeding voor wijzigen geslachtsregistratie

De fracties Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en Student & Stad willen dat de gemeente de bijkomende kosten voor iemand die het geslacht in identiteitsbewijzen wil veranderen gaat vergoeden. Daarom stelden zij gisteren schriftelijk vragen hierover aan de gemeente.

Transgender personen die nu hun geslachtsregistratie willen veranderen moeten bijvoorbeeld zelf hun nieuwe paspoort of identiteitskaart betalen. De fracties zijn dus van mening dat de gemeente dit voortaan voor hen moet doen, en kwamen op dit idee door de gemeente in Nijmegen. Die heeft onlangs namelijk besloten zo’n soort vergoeding te waarborgen.

Wesley Pechler van Partij voor de Dieren denkt dat de maatregel transgender personen enorm zou helpen: ‘Je ziet de afgelopen jaren in Nederland een conservatieve wind waaien waarin transpersonen steeds meer te maken krijgen met discriminatie. Ik denk dat het juist daarom zo belangrijk is voor mensen die al gemarginaliseerd zijn dat ze dit ook ervaren als een steuntje in de rug van de overheid die zegt: je mag zijn wie je bent.’