Meerderheid raad staat achter verhuizing ’t Pannekoekschip: “Wel oog hebben voor omwonenden”

nieuws
Foto: Erick Bakker

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn voor de verhuizing van ’t Pannekoekschip van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Verschillende partijen omschrijven het als een kans voor de haven en schetsen ook een breder perspectief.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de gemeenteraad spreekt over de mogelijke verhuizing. Bij de eerste sessie waren er veel insprekers. Omwonenden van de Oosterhaven, en ondernemers die in de haven actief zijn, zien de verhuizing niet zitten. Zij vrezen overlast in de vorm van bijvoorbeeld reuring, stankoverlast en te weinig parkeerplaatsen. Betrokkenen van de haven vrezen dat de komst grote invloed heeft op het reilen en zeilen. Zo zullen er minder aanlegplekken komen.

Vincent Boswijk (D66): “Wat gaat het College doen aan de zorgen die er bij omwonenden zijn?”
Raadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks vat het samen: “Als we het hebben over sfeer of reuring, of iets goed of slecht is, dat kan per individu en levensfase verschillen. Het is positief dat betrokkenen nu bij het onderwerp betrokken zijn. Dat is in het verleden niet altijd zo geweest.” Vincent Boswijk van D66: “De afgelopen periode zijn er zienswijzen (reactie op ontwerpbesluit, red.) ingediend. Deze zienswijzen zijn door het gemeentebestuur ongegrond verklaard. Dit omdat de bezwaren gezien worden als inherent aan ontwikkelingen in de binnenstad. Toch zijn er heel duidelijk zorgen. Wat gaat het College doen om de zorgen weg te nemen?”

Rico Tjepkema (PvdA): “Dit is een kans voor de haven”
Raadslid Rico Tjepkema van de PvdA: “We zien bij dit onderwerp dat het leeft, en dat er veel betrokkenheid is. Het is belangrijk dat iedereen zich uit kan spreken. Wij begrijpen de zorgen van de omwonenden omdat een nieuwe situatie onzekerheden met zich mee brengt. Wij denken echter dat de Oosterhaven een goede plek is voor ’t Pannekoekschip. Het is een kans voor de haven, en het biedt ook kansen in de ontwikkeling van de Diepenring.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kunnen we qua herinrichting niet wat verder kijken?”
Ook ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren spreken zich positief uit. Dat geldt ook voor Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Hans Moerkerk van deze partij: “Wij zien deze investering wel zitten. Het is nu een rommelig stukje met gemengde functies. De komst van een horecagelegenheid zorgt voor levendigheid waar straks mensen kunnen eten. Maar wij zouden ook willen vragen om verder te kijken. In de toekomst, met de ontwikkeling van Stadshavens, zal de Oosterhaven een belangrijke ader worden tussen binnenstad en de nieuwe wijk. Er zal sprake zijn van fors meer fietsverkeer. Is het daarom niet verstandig om qua herinrichting wat verder te kijken? De Oosterhaven verdient dat.”

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Aantal fietsparkeerplekken verhogen”
Nieuwenhout van GroenLinks zit ook op die koers: “Ik ben de afgelopen periode in het fietsparkeerbeleid gedoken. Ik zag dat het aantal fietsplekken in de Oosterhaven verhoogd wordt van 34 naar 36. Maar dat is absurd weinig als je bedenkt dat er straks 237 mensen een hapje kunnen eten. Is het niet verstandig om de fietsparkeernorm voor dit gebied te verhogen? We hebben het over een gebied waar straks veel mensen komen.” Fractievoorzitter Steven Bosch van Student & Stad: “Verhogen kan toch sowieso? En als blijkt dat je later teveel plekken hebt, dan kun je dat eventueel vergroenen?”

Jalt de Haan (CDA): “Wat mijn partij betreft is het genoeg geweest en gaan we het geld in de dorpen investeren”
Maar niet alle partijen zijn blij met de plannen. De VVD en de Partij voor het Noorden bijvoorbeeld. Maar ook het CDA. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Wat ons betreft blijft het een haven. Het plan schuurt en er zijn vele zorgen geuit, maar de plannen zijn niet gewijzigd. Wat ons betreft mag het aanpakken van de Diepenring een onsje minder en gaan we dat geld investeren in onze dorpen en wijken. Na de Grote Markt, Dudok en de Kattenbrug hebben we het nu opnieuw over een project in de binnenstad. Wat het CDA betreft is het genoeg geweest en gaan we dat geld anders besteden.”

Rik Heiner (VVD): “Waarom weegt het belang van de ene ondernemer zwaarder dan de ander?”
De Haan vertelt verder: “De omwonenden hebben hun zorgen duidelijk op tafel gelegd. Wij vragen het gemeenetbestuur om de situatie in de toekomst uitgebreid te monitoren en in te grijpen als er klachten binnen komen. De toekomstige ligplaats van ’t Pannekoekschip wordt nu gebruikt door charterschepen en de Bruine Vloot. Wat gaat daar mee gebeuren? Zij wachten nu op nieuwe ligplaatsen.” Raadslid Rik Heiner van de VVD: “Wat wij niet begrijpen is waarom het belang van de ene ondernemer zwaarder weegt dan de ander. De exploitant van ’t Pannekoekschip komt in een gespreid bedje terecht, terwijl de havenmeester met een groot probleem zit. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Er lijkt het recht van de sterkste te gelden. Het recht van de horeca is het sterkste. Maar wij vinden dat een haven de plaats is voor schepen en niet voor vaste horeca.”

Jalt de Haan (CDA): “Het bevreemd mij. Daar is weer dat groene vinkje van meneer Dijk”
Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP begrijpt het probleem: “Mensen in de buurt zullen hier niet op zitten te wachten. Maar als je kijkt naar de argumenten, dan is dit wel gerechtvaardigd. Dan is dit een mooi plan.” De Haan van het CDA: “Dit bevreemd mij echt. Vorige week stemde u met ons in om juist ook te investeren in wijken en dorpen. Nu hebben we het over een bak met geld voor een plan in de binnenstad en daar is weer dat groene vinkje van meneer Dijk.” Dijk: “De wereld is niet zo simpel. We investeren ook miljoenen in de wijken en dorpen. En ja, daar mag een schep bovenop. Ik daag u uit om met voorstellen te komen. Dat gaan wij ook doen. Tegen het gemeentebestuur en bewoners van de haven zou ik willen zeggen om bij elkaar te komen, om met elkaar in gesprek te gaan.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Overlast gaan we in de gaten houden”
Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) laat weten dat het niet de laatste keer geweest zal zijn dat er over de plannen is gesproken. “Als het gaat om de vragen die zijn gesteld. Gaan we monitoren op overlast? Ik kan een toezegging doen als het gaat om alles binnen redelijk en billijkheid. Als we kijken naar de huidige locatie dan regent het daar niet klachten. Wij verwachten dat het op een andere plek niet anders zal zijn, maar dat gaan we in de gaten houden. Als het gaat om de Bruine Vloot. Wij herkennen ons niet in het verhaal dat er geen contact is geweest. Schepen zullen ook in de toekomst aan kunnen meren volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.”

Proactief met omwonenden in gesprek
De wethouder is geen voorstander om het aantal fietsparkeerplekken te verhogen: “Het is aan de raad om deze norm te verhogen, maar het zou niet mijn voorkeur hebben. Op loopafstand is de Forumfietsgarage te vinden. Er zijn mooie alternatieven.” De wethouder laat voorts weten dat wat het College betreft de ene ondernemer niet voor wordt getrokken op de ander: “Dat is ook aan de raad om dat te wegen. Er zijn verschillende factoren die het algemeen belang wegen.” Van Niejenhuis laat voorts weten proactief met omwonenden in gesprek te gaan. Tot slot is het niet de bedoeling dat er in de toekomst meer commerciële horeca schepen in de Oosterhaven komen te liggen.