Meerderheid raad ziet pannenkoekenschip verhuizen naar Oosterhaven, omwonenden spreken van grote blunder

nieuws
Foto: Erick Bakker

Een debat woensdagavond in de Groningse gemeenteraad over de toekomst van het pannenkoekenschip ging gepaard met veel emoties. Waar een meerderheid van de raad een verhuizing wel ziet zitten, zijn betrokkenen en omwonenden van de Oosterhaven faliekant tegen de plannen.

In de raad vond een zogeheten zienswijze plaats. Dit betekent dat politieke partijen en ook insprekers hun visie kunnen geven op het plan, zodat het gemeentebestuur dit mee kan nemen in haar besluitvorming. Het plan is dat het huidige pannenkoekenschip, inclusief twee woonarken, aan het Schuitendiep opgekocht en verwijderd gaan worden voor een bedrag van vijf ton, waardoor dit deel van de stad verfraaid kan worden. Een nieuw pannenkoekenschip moet een plek krijgen in de Oosterhaven.

“We willen geen kapitein Iglo-verhaal in onze haven”
Omwonenden en betrokkenen bij de haven zijn niet blij met de plannen. “Ik ben al meer dan veertig jaar een trotse Groninger”, laat een inspreker weten. “Laat mij helpen te voorkomen dat er in de parel die de Oosterhaven nu is een historische blunder wordt begaan. In de gemeenteraad is er een ernstig gebrek aan nautische kennis. De romantiek die de haven nu heeft wordt doorsneden met straks een schip dat niet authentiek is. Het heeft geen heldhaftig verleden. Ik hoop dat voorkomen kan worden dat we te maken gaan krijgen met een kapitein Iglo-verhaal in onze haven.”

Havenmeester: “Waarom moeten ondernemers wijken voor één andere ondernemer?”
Christa Beuker is Havenmeester en was ook één van de insprekers: “Met de komst van het pannenkoekenschip moet er honderd meter kade worden afgestaan. Deze kade is nu 365 dagen in bedrijf. Elk seizoen heeft zijn eigen beeld. Recreatievaart in de zomer, charterschepen en de historische bruine vloot in andere seizoenen. Aan de kade kunnen in de winter zes schepen liggen. Waar moeten deze ondernemers nu naar toe? Waar moet de bruine vloot naar toe? Waarom moeten ondernemers wijken voor één ondernemer?”

Bewoonster: “De werkwijze schaadt het vertrouwen, dat al erg broos is”
Anita Pepping is bewoonster van de Oosterhaven. “We hebben het over een ondernemer die financieel gepamperd wordt door de gemeente. Een unicum. Met als gevolg dat de bruine vloot niet meer welkom is. Het heeft gevolgen voor WinterWelvaart en voor Eurosonic. De oude schepen in de haven geven de stad nu cachet. Ze zetten de stad op de kaart. We krijgen een permanent drijvend horecabouwwerk met verlichting voor de deur. Met de geur van pannenkoeken en de nodige verkeersbewegingen. En dat alles zonder overleg. Als we de gemeente om opheldering vragen krijgen we zwartgelakte pagina’s toegestuurd. Het schaadt het vertrouwen, het vertrouwen dat al erg broos is. Leg geen horecavehikel in onze haven. Leve de Oosterhaven!”

Rik Heiner (VVD): “Weegt de komst van een nieuw pannenkoekenschip zwaarder dan de belangen van omwonenden?”
Het onderwerp is op de politieke agenda gezet door de VVD. Raadslid Rik Heiner: “Wij worstelen met dit onderwerp. Er is een wens van een ondernemer om uit te kunnen breiden, de gemeente wil het Schuitendiep vrijspelen. De gemeente betaalt allerlei kosten. Terwijl het plan ingaat tegen de watersportvisie. Weegt de komst van een nieuw pannenkoekenschip zwaarder dan de belangen van omwonden?”

Jalt de Haan (CDA): “Het huidige schip ligt op een prima plek”
Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “De gemeente wil de Diepenring opknappen. Wij zijn daar nooit voorstander van geweest. Er wordt al veel geïnvesteerd in de leefbaarheid, laat ons kijken naar armoede en het bouwen van woningen. Wij vinden dat het huidige pannenkoekenschip op een prima plek ligt. Daarnaast vinden wij dat dit dossier niet de schoonheidsprijs verdient. Want het heeft er alle schijn van dat de overheid lijnrecht tegenover haar inwoners is komen te staan.”

Rico Tjepkema (PvdA): “De Oosterhaven is mooi, blijft mooi, en wordt nog veel mooier”
Andere partijen zien het juist echter als een geweldige kans. Woordvoerder Rico Tjepkema van de Partij van de Arbeid: “We investeren volop in de leefomgeving. Dat proces willen we doortrekken naar andere delen van de stad. Het verplaatsen van het schip draagt hier aan bij. Het voegt iets nieuws toe aan de Oosterhaven. De Oosterhaven is mooi, blijft mooi en wordt nog veel mooier.” Vanaf de publieke tribune klinkt op dat moment duidelijke afkeuring, waarop de voorzitter maant om stilte. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Wij steunen de verplaatsing. Er wordt een stukje kade aan het Schuitendiep vrijgespeeld, wat nu een dood stukje is. We winnen aan verblijfskwaliteit. Een pannenkoekenschip in de Oosterhaven. Als je er voor kiest om in de stad te wonen, dan weet je dat wat reuring er ook bij hoort.”

Wethouder Van Niejenhuis: “Dit is een unieke kans”
Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “Het verplaatsen van het schip is een unieke kans om de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur te realiseren. Ik wil even reageren op het punt dat bewoners heel laat geïnformeerd zijn. Dat gaat soms zo. We kunnen niet altijd alles direct delen omdat het de economische belangen, en onze onderhandelingspositie schaadt, als we iets willen realiseren. Op het punt dat we te weinig aandacht hebben voor de bruine vloot, voor het nautisch verleden, daar wil ik onderzoek naar doen hoe we dit beter kunnen doen.”

“Onze beleidsdoelstellingen wegen zwaarder”
Van Niejenhuis vertelt verder: “Het opkopen van het huidige pannenkoekenschip en de twee arken, daar is een bedrag van vijf ton mee gemoeid. Dat is een enorme bak met geld. Maar we kopen wel drie schepen. Het is een unieke kans om een groot stuk van de kade vrij te spelen. En hier is echt goed over onderhandeld. Op het punt van de VVD wat zwaarder weegt, dan wegen onze beleidsdoelstellingen zwaarder. We nemen een klein stukje van de kade in. Dat we voor deze locatie kiezen is omdat deze plek als beste uit de bus kwam. Daarbij is er ook gekeken naar andere locaties, maar dit was de beste.”

De komende tijd wordt er verder over het onderwerp gesproken in de raad. De omwonenden overwegen om naar de rechter te stappen.