College zet in op stevig sportpark in Meerstad en impuls voor bestaande sportvoorzieningen

nieuws
Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

Als het aan het gemeentebestuur ligt dan krijgt Meerstad een stevig sportpark en krijgen ook bestaande voorzieningen een impuls. Dat liet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag weten.

In de gemeenteraad werd gesproken over de toekomst van Meerstad. De vraag die daarbij centraal staat is hoe het dorp er uit moet gaan zien. Raadslid Tom Rustebiel van D66: “Als het aan ons ligt dan krijgen ondernemers er meer ruimte en komt er ook een sportpark. Het gemeentebestuur schrijft nu dat er een uitbreiding komt van de huidige voorzieningen, maar wij willen ook een sportpark. Als je nu kijkt naar de verenigingssport in onze gemeente, dan is de ruimte nu al heel krap. Er moet wat bij.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “In Meerstad zijn al verschillende sportvelden ingetekend”
Die woordvoering kan op een reactie rekenen van raadslid Hans Sietsma van GroenLinks: “Als je nu naar het kaartje kijkt voor Meerstad, dan zie je dat er diverse sportvelden zijn ingetekend, waarbij de precieze invulling nog gaat volgen. Dat kaartje geeft een mooie spreiding aan. Voor een ieder zijn er sportvoorzieningen in de buurt waardoor kinderen zelfstandig naar een veld kunnen, waarbij er niet gebruik hoeft te worden gemaakt van de auto.”

Tom Rustebiel (D66): “Traditioneel sportpark in Meerstad is nodig”
Rustebiel: “Als men nu wil sporten dan moet men naar Lewenborg of naar Engelbert. Daar wordt de auto voor gebruikt. En inderdaad, u zegt het al. De invulling van de ruimtes is nog onbekend. Het kan hier ook gaan over een trapveld of een beweegtuin. Wij vinden dat er een traditioneel sportpark in de wijk nodig is, en daarom dienen we een motie in, dat dit moet bewerkstelligen.”

Rik Heiner (VVD): “Aantal te realiseren woningen verhogen naar 10.000”
Ook de fractie van de VVD heeft wensen. Raadslid Rik Heiner: “Wij willen dat het aantal woningen dat gerealiseerd wordt in Meerstad verhoogd wordt naar 10.000. Dat we daar de ambitie leggen.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Hoe wil de VVD dit realiseren? We hebben ook te maken met andere opgaven als waterberging, natuurontwikkeling. Wil de VVD dat kleiner bouwen, of moeten nieuwe woningen meer ingepast worden?” Heiner: “Het één sluit het andere niet uit. Wonen hoeft niet ten koste te gaan van biodiversiteit. Je kunt kiezen voor kleinere woningen dan de grote die nu gebouwd worden.” Hekkema: “Maar wilt u dan gaan verdichten in de drie kerngebieden, of wilt u gaan bouwen in het bestaande Meerstad?” Heiner: “Dat hangt af van waar je heen gaat. Het lijkt me verstandig dat ambtenaren gaan kijken hoe dat het beste passend kan worden gemaakt.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “Kan de VVD niet beter bouwbedrijven uit de grond stampen?”
Goochelen met cijfers. Raadslid Hans Sietsma van GroenLinks: “De 10.000 woningen is een oud getal. Het aanvankelijke gebied dat gebruikt zou worden was veel groter. Het probleem is dat er niet snel genoegd gebouwd wordt. Het verhogen van de ambtelijke capaciteit om dit proces te versnellen gaat niet werken. De bouwbedrijven hebben ook capaciteitsproblemen waarbij het behalve om tekorten aan materialen ook gaat om tekorten aan personeel. Ik denk dat de VVD zich meer moet gaan richten op de bouwbedrijven. Wellicht dat de VVD wat bedrijven aan kan gaan trekken die aan de slag gaan.”

Jimmy Dijk (SP): “We hebben het over een plan uit 2005. Laten we eens aan de slag gaan”
Het aan de slag gaan steekt ook fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “We hebben het nu over een wensenlijstje wat de één beter en de ander meer wil. Maar feit is dat we het nu hebben over een plan uit 2005. Het is nu 2022. Het wordt tijd dat we gaan bouwen. Ik snap heel goed de motie van de VVD om 10.000 woningen te realiseren, maar laten we nu eerst de 8.000 doen. Want dat is wat ik het College wil meegeven, laten we nu tempo maken. Daar is behoefte aan.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er moet een centrumfunctie komen”
Ook Stadspartij 100% voor Groningen ziet wel iets in de 10.000 woningen. Raadslid Hans Moerkerk: “Hopelijk komt het snel op gang, en wellicht kunnen we wel meer dan 10.000 woningen bouwen. Misschien moet er ook gekeken worden naar een andere manier van woningen realiseren. Misschien niet grondgebonden, maar meer in een appartementenvorm. En het is goed dat er meer een centrumfunctie in Meerstad ontstaat waar er een plek is voor de bakker, de kapper, voor de lokale ondernemer. Dat zou goed zijn voor de leefbaarheid.” Hans Sietsma van GroenLinks: “Maar in de visie hebben we gezegd dat we juist af willen van die centrumfunctie omdat zoiets voor veel verkeersbewegingen zorgt. Daarom de keuze voor drie clusters. Zegt u nu dat u het niet eens bent met die visie?” Moerkerk: “Als je nu naar de kapper wilt moet je naar een andere wijk, omdat er in Meerstad niets is. Daarom opteren wij voor één plek voor ondernemers. Een plek waar het openbaar vervoer ook goed landt en vertrekt.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We zijn voor een sportpark en sportvoorzieningen”
Wethouder Rik van Niejenhuis kan uiteindelijk heel wat mensen blij maken: “Als het gaat om de motie van D66 over de sportvoorzieningen. Het lijkt er nu een beetje op dat er concurrentie is tussen sport en het realiseren van betaalbare woningen. Als College vinden wij het belangrijk om te zeggen: niet het één of het ander. Wij kiezen voor én én. Daarom zijn wij ook voor een sportpark en sportvoorzieningen. Alle elementen gaan we uitwerken in plannen die we aan u als raad voorleggen, en u kunt daar een keuze in maken. Op de vraag van meneer Sietsma kan ik zeggen dat de bereikbaarheid van deze sportvoorzieningen de basis is. Alles moet lopend of op de fiets bereikbaar zijn. Ook met de auto, maar alleen als het niet anders kan. We willen in de planontwikkeling er voor zorgen dat de auto het liefst in de schuur blijft.”

Tom Rustebiel (D66): “Ik vind dit een hele stevige toezegging”
Rustebiel: “Ik vind dit een hele stevige toezegging. Dat er een sportpark komt. Dat was voor mij en voor anderen niet duidelijk. Maar ik ben hier heel erg blij mee.” Van Niejenhuis: “We denken dit sportpark te realiseren in het gebied de Eemskanaalzone. Daarnaast willen we ook bestaande voorzieningen een impuls geven. Ook de voorzieningen in Engelbert krijgen een upgrade zodat daar ook naar volle tevredenheid gesport kan blijven worden.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “In de praktijk zullen er meer dan 8.000 woningen gebouwd worden”
Over het voorstel van de VVD is de wethouder helder: “In onze grondexploitatie werken we met 8.000 woningen. Dat is het uitgangspunt. Maar in de praktijk zal het daadwerkelijke aantal misschien wat hoger liggen. En ik sluit me aan bij de oproep om snel te beginnen. En ook de oproep van meneer Hekkema lijkt me verstandig, dat we snel beginnen met groen. Als we nu stekjes planten dan is dit over een aantal jaren al mooi tot wasdom gekomen. Voordeel is ook dat als je het vroegtijdig aanlegt, dat het er aantrekkelijker uitziet. Tot slot als aanvulling dat in het vergroenen ook de zone Eemskanaal en de realisatie van het Meerbos daar in mee worden genomen.”

Zowel voor VVD als D66 waren de antwoorden van de wethouder reden om de moties niet in stemming te brengen. De ontwikkeling van Meerstad wordt uiteindelijk door de raad unaniem aangenomen waarbij 42 raadsleden voor stemmen en 0 tegen.