Wijkbedrijf Beijum krijgt bijna 6,5 ton om leefbaarheid te vergroten en wijk te vergroenen

nieuws
Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Ontmoeten, onderhoud van het groen, samen klussen en duurzaamheid in Beijum. Daar gaan WerkPro, de Wiershoeck, het Heerdenhoef en het Trefpunt de komende jaren aan werken met ‘Beijum in Bedrijf’. Het Nationaal Programma Groningen steekt bijna 6,4 in het project.

Dat maakte het bestuur van het Nationaal Programma Groningen maandagmiddag bekend.

‘Beijum in Bedrijf’ werkt aan een aanbod van activiteiten op het gebied van participatie, sociale activering, scholing en ontwikkeling. Met de bijdrage van 640.000 euro is het mogelijk om de plannen, die onderdeel zijn van het programmaplan Wijkvernieuwing Beijum, uit te voeren.

In totaal investeert het Nationaal Programma Groningen bijna vier miljoen euro in vier nieuwe projecten, die moeten zorgen voor een fijne woonomgeving, goed onderwijs en een bloeiende recreatieve sector. Ook de scholen in Het Hogeland, haventerreinen rond Loppersum en het dorpshuis in Zeerijp krijgen geld voor verschillende projecten, die bij moeten dragen aan de leefbaarheid, woongenot en werkgelegenheid.