“Gemeente gaat graag in gesprek om gevel boekhandel Van der Velde te vergroenen”

Dat de gevel van boekhandel Van der Velde niet vergroend is, is niet de schuld van de gemeente maar is te wijten aan de eigenaar die niet een compleet plan had. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fractie van GroenLinks. “Onze fractie is groot voorstander van groene gevels”, vertelt raadslid Hans Sietsma. “Ondanks intenties van de eigenaar heeft Van der Velde geen groene gevel gekregen. Dit leidde tot een discussie op sociale media, want het zou gaan om een beschermd stadsgezicht en het zou gaan om een beeldbepalend gebouw, en dan kan dat niet. Wat ons betreft roepen die argumenten behoudende krachten op, en dan kan er ineens niks meer. Wij vinden verduurzaming belangrijk en daarom zouden andere prioriteiten iets lager op het lijstje moeten staan.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Groene invulling is terloops genoemd”
Wethouder Niejenhuis: “Het gemeentebestuur is het volledig met GroenLinks eens. Waar je kunt vergroenen moet je dat ook doen. Als gemeente voegen we ook de daad bij het woord. Kijk bijvoorbeeld wat er op de Grote Markt gebeurd. Als er een schep de grond in gaat, dan wordt er direct gedacht aan de biodiversiteit. In dit specifieke geval wordt er gezegd dat de gemeente afwijzend heeft gereageerd. We hebben daar onderzoek naar gedaan, en we denken te weten hoe het komt. Op een gegeven moment is er een gesprek geweest over de gevel, waarbij er een ontwerp is ingediend. Wij hebben toen gezegd dat er wat aanpassingen nodig waren, dat waren constructieve punten. Terloops is toen door de eigenaar gezegd dat er misschien een groene invulling aan gegeven kon worden. Er lag echter niet een compleet plan vanuit de aanvragers.”

“We gaan graag in gesprek met Van der Velde hoe we kunnen vergroenen”
De wethouder vertelt verder: “Vanuit de gemeente hebben we toen gezegd dat een groene gevel absoluut zou kunnen, en is ook gezegd hoe dit op de beste manier gedaan zou kunnen worden. Het pand is namelijk karakteristiek, en aan beide weerszijden staan monumentale panden. Er is gezegd, we hebben dan wel iets te doen, want het moet dan wel op een goede manier. Op een andere plek in de stad heeft een vergelijkbare situatie zich afgespeeld. Daar hebben we toen ook bij geholpen. Feit is dat op deze locatie het groen inmiddels verdwenen is, en er alleen nog wat trespa-platen aan de muur prijken. Als gemeente hebben we helaas weinig mogelijkheden om af te dwingen dat dit veranderd. Dus we gaan graag in gesprek hoe we de gevel van Van der Velde kunnen vergroenen, en als er een voorstel komt zullen we altijd constructief meewerken.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “Je wilt niet eindigen met een kale muur”
Sietsma: “Goed om te horen dat de gemeente hier voor open staat. Jammer dat de ondernemer in dit geval de conclusie heeft getrokken dat het hem niet gaat worden. Dat vraagt misschien om een wat pro actievere houding van ambtenaren die hier in de voorbereiding bij betrokken zijn, en natuurlijk moet zoiets goed ingepast worden. En je wilt inderdaad niet eindigen met alleen een aantal trespa-platen. Ziet de wethouder wel mogelijkheden om hier sluitende afspraken over te maken over het onderhoud?” Van Niejenhuis: “Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Daar gaan we naar kijken.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “In Groningen weinig groene gevels”
Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij hebben hier schriftelijke vragen over gesteld, die zich richten op het bredere verhaal van groene gevels. Wij vinden dat er in Groningen, in vergelijking met andere steden, erg weinig groene gevels zijn. Is de wethouder dat met D66 eens?” Van Niejenhuis: “We hebben inderdaad weinig groene gevels in de gemeente.”