Gemeente gaat evenementen met dieren ontmoedigen

nieuws
Foto: Chräcker Heller via Pixabay

De gemeente Groningen gaat evenementen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van dieren, ontmoedigen. Dat laat het gemeentebestuur weten in antwoord op vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Beide partijen hadden vragen gesteld naar aanleiding van een kinderprogramma op het Guyotplein waar tijdens Groningens Ontzet onder andere een roofvogelshow werd gehouden. Ook kon er geknuffeld worden met konijnen, cavia’s en kippen. De beide partijen hebben hier hun zorgen over geuit. De gemeente laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van dit specifieke evenement. “We hebben een evenementenvergunning verstrekt, maar in het draaiboek was niets opgenomen over de inzet van dieren. Wij gaan dit bespreken met de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken en met de ingehuurde organisator. Wel zijn we als gemeente niet bevoegd om te toetsen aan dierenwelzijnseisen en hebben geen instrumenten om het gebruik van dieren te verbieden.”

Naar aanleiding van het evenement wil de gemeente de regelgeving wel veranderen. Hierdoor krijgt men ook bij kleine evenementen inzicht in de betrokkenheid van dieren. Daarnaast is het gemeentebestuur bereid om de mogelijkheden te onderzoeken van het weigeren van subsidies voor evenementen met dieren. “Wij hechten sterk aan het welzijn en de waardigheid van dieren. Het beleid voor evenementen zonder dieren, zoals door de raad is vastgesteld in de Nota Dieren, is ook overgenomen in het coalitieakkoord.” Mochten er wel evenementen met dieren gehouden worden dan worden aan de vergunning de vijf vrijheden van Brambell toegevoegd, die opgenomen zijn in de Wet dieren.