Zeven ton aan provinciale subsidie voor veilige wegen en fietspaden in Stad

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

De provincie Groningen trekt vier miljoen euro uit voor achttien verkeersveiligheidsprojecten op wegen en fietspaden. Daarvan komt zo’n zeven ton in de gemeente Groningen terecht.

De gemeente Groningen legt ook zeven ton op tafel voor de drie projecten waarvoor het een bijdrage heeft gevraagd aan de provincie.

Met het geld wordt de De Savornin Lohmanlaan ingericht als  30-kilometerzone. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van een wegversmalling, een nieuwe inritconstructie, een aantal parkeervakken en een nieuw wegprofiel bij het winkelcentrum. Daarnaast is er geld om fietsers en auto’s duidelijker van elkaar te scheiden op de kruising van de Boumaboulevard en de Verlengde Lodewijkstraat. De rijbaan van de Boumaboulevard wordt daarnaast smaller gemaakt om de snelheid terug te dringen. Verder komen er acht drempels aan het Eemskanaal-Zuidzijde. Ook wordt de weg op een aantal plekken versmald om de snelheid van autoverkeer terug te dringen.

De werkzaamheden aan de eerder genoemde projecten beginnen volgend jaar of het jaar erop. Binnen vijf jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn.