Gunning aan Emile Thuiszorg schuurt niet met opdracht loonsverhoging zorgsector

nieuws
Foto: Lotus Head from FreeImages

Het gunnen van de huishoudelijke hulp aan Emile Thuiszorg schuurt niet met de opdracht die de gemeenteraad aan het College heeft gegeven om een loonsverhoging voor de zorgsector door te voeren. Dat heeft wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Zorg & Wonen laten weten.

Eikenaar reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. “De afgelopen periode is er een aanbesteding geweest waarbij er vier zorgaanbieders geselecteerd zijn”, vertelt fractievoorzitter Jalt de Haan. “Eén van de winnaars is Emile Thuiszorg. Dit is een organisatie die met studenten werkt, en studenten opleidt. Het bedrijft pronkt er mee dat studenten er tegen een laag tarief kunnen werken. Als fractie vinden wij dat er niks mis is dat studenten werkzaam zijn in de zorg. Iedereen is hard nodig. We vinden het echter een apart wapenfeit. De SP pleit al jaren voor een fatsoenlijk loon voor mensen die in de zorg werkzaam zijn. Wij vragen ons af hoe zich dit verhoudt, ook in combinatie met de opdracht die wij het gemeentebestuur gegeven hebben. En wat het betekent voor medewerkers die voor dit bedrijf werkzaam zijn.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Emile Thuiszorg werkt samen met Tzorg”
Wethouder Eikenaar: “Zoals u u weet is de aanbesteding afgerond. Er zijn vier gegunde partijen. Dit waren er zestien, en we zien dit als een grote vooruitgang. We hebben straks niet meer allerlei organisaties die achter elkaar aan lopen. Per gebied hebben we één organisatie. Wel een nuancering. Emile Thuiszorg heeft het centrum gewonnen. Emile werkt hier echter samen met Tzorg. Die hebben zich verenigd, ze hebben zich opgesteld als één organisatie. Een deel van het bedrijf richt zich op studenten.”

“Er is niet gestuurd op geld”
Eikenaar vertelt verder: “Dit bedrijf was ook al actief in onze gemeente, en daar waren niet perse op- en aanmerkingen over te maken. Voor de helderheid, het gaat niet alleen om studenten die hier bij deze aanbieder aan het werk zijn. Dat is niet aan de hand. Als het gaat om de tarieven. Bij de aanbesteding is gekozen voor een populatiebekostiging. Er is niet een uurtarief. Er is niet gestuurd op geld. Er is gekeken naar een vaste waarde kunnen zijn in de wijk, er is gekeken naar netwerkvorming. De aanbesteding is voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid op verlenging, om daarmee de continuïteit te waarborgen. Ook Emile moet voldoen aan deze periode die ik noem, plus aan de afgesproken cao. Dat proces is met u als raad gedeeld.”

Jalt de Haan (CDA): “Een goed loon is meegenomen in de aanbesteding”
De Haan: “Maar uw partij, de SP, heeft altijd heel duidelijk gepleit voor de invoering van een minimumloon van 14 euro. Een goed loon voor medewerkers is meegenomen in de aanbesteding. Dat schuurt met Emile. Het is niet erg dat er studenten werken, maar het is het signaal dat afgegeven wordt.”

Eikenaar: “Betaling volgens cao”
Eikenaar: “Ik spreek namens het College. Het College spreekt altijd met één mond. Als u de SP wil aanspreken moet u niet bij mij zijn, maar bij de fractievoorzitter van de SP. Het proces, inclusief de voorwaarden die gesteld zijn, is met de raad besproken. Die opdracht hebben we gevolgd. Men wordt betaald via de cao.