Faillissement Gebiedscoöperatie Westerkwartier raakt De Wijert: ‘Inzet op behoud wijkvernieuwing’

nieuws
Foto: Gemeente Groningen (via Twitter)

Het faillissement van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier raakt de wijkvernieuwing in De Wijert. Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) komt het neer op een nadeel van 65.000 euro.

“Dinsdag verschenen er berichten in de media over de situatie rond de Gebiedscoöperatie Westerkwartier”, vertelt Bloemhoff. “Na een onzekere periode zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen waarbij er door de coöperatie inmiddels faillissement is aangevraagd. Als gemeentebestuur betreuren wij dat zeer. Wij zijn als gemeente geen lid, maar de coöperatie is wel erg belangrijk voor de wijkopbouw in De Wijert.”

Bloemhoff: “Lopende dienstverbanden niet in gevaar”
Bloemhoff: “De opbouw blijft van groot belang en daarom willen we inzetten op het behoud van de wijkvernieuwing. Daarbij willen we gaan kijken hoe we de basis- en participatiebanen die er nu zijn, kunnen continueren. De lopende dienstverbanden zijn niet in gevaar, en daar zijn we erg blij mee. Door in te zetten op het behoud hebben we te maken met een nadeel van 65.000 euro van activiteiten die nu niet kunnen worden uitgevoerd. Voor de wijkvernieuwing is budget nodig, en wij denken dit te kunnen financieren vanuit de middelen voor wijkvernieuwing.”

Gebiedscoöperatie Westerkwartier
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft faillissement aangevraagd vanwege de schuldenpositie waarin het verkeert. Er werd nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstellingen als de Hanzehogeschool en Terra. Jaarlijks doen ongeveer honderd studenten van verschillende opleidingen onderzoek bij de coöperatie.