“Capaciteit daklozenopvang voldoende, investering nodig voor goede winter opvang”

De capaciteit om dak- en thuislozen op te kunnen vangen is in de gemeente Groningen op dit moment voldoende maar er moet wel geïnvesteerd worden in een goede winter opvang. Dat laat de fractie van de ChristenUnie weten.

Uit onderzoek van de NOS bleek afgelopen weekend dat jonge dak- en thuislozen juist niet altijd terecht kunnen in opvangcentra omdat er te weinig capaciteit is. Het probleem zou spelen in het hele land, inclusief in Groningen. Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen liet desgevraagd weten: “Ik ben bang dat de resultaten van dit onderzoek juist zijn. En ik voorspel dat dit probleem in de komende tijd ook groter gaat worden. Afgelopen winter hebben we als fractie hier al flink achteraan gezeten. In de winter heb je namelijk een regeling dat bij een bepaalde gevoelstemperatuur de deuren van opvangcentra open gaan zodat mensen een warme plek hebben. We hebben gepleit om die gevoelstemperaturen los te laten en we hebben ook gevraagd of er voldoende plek in Groningen beschikbaar is. Volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang was de situatie op dat moment prima, en was men in een landelijk overleg ook heel erg met dit issue bezig. Mijn ervaringen zijn dat het beeld dat toen geschetst werd veel te rooskeurig was dan hoe het in werkelijkheid is.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Wij zijn voor investering in een goede winter opvang”
Raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie denkt echter dat de problemen op dit moment mee vallen in de gemeente: “Onze indruk is dat het capaciteitsprobleem op dit moment meevalt. Maar we zijn voor investering in een goede winter opvang, zoals ook in het coalitieakkoord is afgesproken. Dat is immers een basisbehoefte. Verder willen we op een andere manier naar de opvang kijken en ook creatieve oplossingen zoeken.”

“Met een vernieuwende blik gaan kijken”
Rebergen verwijst daarbij naar het verkiezingsprogramma van de partij waarin staat: ‘Tijdens de coronacrisis deed het Schimmelpenninck Huys haar deuren open voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen hadden er hun eigen kamer, konden er ook overdag zijn en kwamen zo meer tot rust dan voorheen in de reguliere nachtopvang. Door de rust die ze ervoeren, ook in hun hoofd, konden ze beter nadenken over hun toekomst. Deze ervaring willen we gebruiken om met een vernieuwende blik te kijken naar de maatschappelijke opvang. Ook voor economisch daklozen willen we creatieve oplossingen initiëren en ondersteunen, zoals ‘Onder de Pannen’.’

Steven Bosch (Student & Stad): “Verborgen probleem”
Steven Bosch is fractievoorzitter van Student & Stad. “Als partij hebben wij geen indicaties dat jeugddakloosheid op dit moment een groot probleem is in de gemeente. Als partij hebben we geen signalen ontvangen. Maar dat zegt niets, want het kan wel degelijk aanwezig zijn. Wat hiermee samenhangt is dat het ook een verborgen probleem is. Als je als jongere je ouderlijk huis bent uitgetrapt dan slaap je bij familie of bij vrienden. Je bent onzichtbaar, we weten niet dat het speelt omdat het allemaal zijn gangetje lijkt te gaan. Het is denk ik goed om een vinger aan de pols te houden.”

Studenten huisvesting
Bosch geeft daarbij aan dat het eventuele probleem de komende periode groter kan worden waarbij de politicus een koppeling maakt met de kamernood onder studenten. “De komende weken krijgen we te maken met een piek, er lijken veel studenten naar Groningen te komen, er zijn weinig slaapplekken en de noodopvang is minimaal. De oproepen zijn de afgelopen periode helder geweest: kom niet naar Groningen als je geen kamer hebt. En ik snap die boodschap, maar ik vind dat het geen reden mag zijn om jezelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid om voldoende huisvesting te realiseren. Als partij gaan wij het gemeentebestuur houden aan die verantwoordelijkheid.”

“Een zware zomer”
De fractievoorzitter maakt zich ook zorgen. “Die zorgen uit ik op persoonlijke titel. Van Nederlandse studenten horen we dat ze onderweg zijn naar Groningen. Van internationale studenten weten we dat niet. Zij staan nog niet op onze radar. De aanname dat als je je inschrijft voor een studie in Groningen, dat het ook automatisch betekent dat er een kamer is, die leeft nog heel sterk. Dus ja zorgen, en dat het een hele zware zomer gaat worden. Met in het uiterste geval inderdaad studenten die geen dak boven hun hoofd hebben.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat doet de gemeente voor zwervende jongeren”
Raadslid Yaneth Menger liet afgelopen zondag weten dat het belangrijk is om te anticiperen op ontwikkelingen die je ziet ontstaan: “We hebben in dit land verschillende crisissen. En crisissen hebben altijd een gevolg. Het doet iets, het heeft een effect, het raakt mensen. Mijn zorg zit hem dan ook vooral in wat de gemeente Groningen doet voor zwervende jongeren. Ik weet dat de gemeente bezig is met een aantal projecten die betrekking hebben op dit onderwerp, en ik ben heel benieuwd hoe dat er voor staat. De actualiteit vraagt om een proactieve houding en niet op termijn kijken van hoe of wat. Zeker met het oog op de herfst en de winter die voor de deur staan. Want ja, ik verwacht dat het aantal mensen dat aan gaat kloppen bij opvangcentra in de toekomst verder gaat toenemen. Zeker in een periode waarin alles duurder wordt.”