Teleurgestelde gemeente wil in gesprek met natuurorganisaties over Suikerzijde

De teleurgestelde gemeente wil in gesprek met natuurorganisaties over de Suikerzijde. Het draait om de geplande woningbouw die door de rechter is stilgelegd.

De Suikerzijde is het oude Suiker Unieterreijn tussen de stad en Hoogkerk, daar moeten duizenden woningen komen. De rechter legde vorige week de voorbereidende werkzaamheden stil. De natuurorganisaties willen er voor zorgen dat de geoorde fuut en een aantal beschermde soorten vleermuizen een plek blijven houden in Groningen. Omdat de gemeente woningen wil bouwen op het terrein, moet de natuur op en rond de vloeivelden elders worden gecompenseerd. De gemeente heeft daar de polder de Oude Held voor op het oog waardoor er per saldo minder vleermuizen en futen overblijven zeggen de organisaties.
De rechter gaf ze voorlopig gelijk.

Het stadsbestuur studeert nog op de uitspraak van de rechter maar laat weten met de organisaties in gesprek te willen.

Deel dit artikel: