Chemicus Kees Hummelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

nieuws
Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens een afscheidssymposium in De Oosterpoort kreeg professor doctor Kees Hummelen (Rijksuniversiteit Groningen) donderdagmiddag de versierselen opgespeld die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Burgemeester Van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier speldde de versierselen op bij Hummelen.

Volgens de RUG is de hoogleraar Chemie van moleculaire (bio)organische materialen een invloedrijke wetenschappers van de universiteit. De RUG noemt Hummelen een chemicus met een ‘enorme impact’, vooral vanwege zijn onderzoek naar plastic zonnecellen. “Zijn visie en creativiteit stellen Hummelen in staat te doen wat anderen voor onmogelijk houden”, aldus de RUG. “Als pleitbezorger van duurzame zonne-energie is hij er bovendien in geslaagd een breed publiek te bereiken.”

Meest geciteerde chemicus van Groningen

Hummelen is de auteur van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen die wereldwijd meer dan 40.000 keer zijn geciteerd. Daarmee is hij lange tijd de meest geciteerde chemicus in Groningen geweest. Hummelen stond aan de wieg van plastic zonnecellen als goedkoper alternatief voor de huidige zonnecellen op basis van silicium. Vooral zijn vindingen op het gebied van de zogenaamde C60-Buckyball-moleculen (essentiële onderdelen van de plastic zonnecel) speelden hierbij een grote rol.

Maar daar liet Hummelen het niet bij, want er volgde onderzoek naar het effect van deze koolstofmoleculen (‘fullerenen’) op de huid. Dit leidde tot een hightech toepassing voor medische en farmaceutische wereld. Hij ontwikkelde Oxofulleram, een product wat geschikt is als basis van een huidolie die beschermt tegen beschadiging onder andere als gevolg van veroudering en zonschade.

Duurzaamheid

Naast zijn werk als chemicus verwierf Hummelen ook bekendheid buiten de academische wereld. Als pleitbezorger van duurzame zonne-energie bereikte hij een breed publiek. In zijn woonplaats Oostwold initieerde hij als aanjager en inspirator De Zonnewal: een hybride, geluidswerende wal van 1,6 kilometer langs de A7, bedekt met zonnepanelen die het dorp zelfvoorzienend moeten maken qua elektriciteit. Deze wal draagt verder bij aan het terugbrengen van de geluidshinder en houdt schadelijk fijnstof tegen.

Als pleitbezorger van het belang van zonne-energie verzorgde Hummelen meer dan honderd lezingen en publieke optredens, zowel aan geïnteresseerden als aan middelbare scholieren om een volgende generatie wetenschappers te enthousiasmeren. Verder zijn er zo’n tachtig interviews en andere publicaties over zijn werk verschenen. Voor zijn werk op het gebied van duurzaamheid ontving Hummelen 2011 het Groene Lintje van GroenLinks Groningen voor zijn inzet voor zonne-energie.

Deel dit artikel: