Alfa-college krijgt 50 mille voor programma over duurzaamheid en hergebruik

nieuws
foto: André Huitenga

De provincie Groningen geeft 50.000 euro aan het Alfa-college voor het programma Circulaire Economie in de Creatieve- en Maakindustrie.

Dat programma richt zich op de verdere ontwikkeling van het onderwijs op gebied van duurzaamheid en hergebruik. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Er komt ook een fysieke locatie waar studenten, bedrijven, onderzoeken en kennisdeling samenkomen.

Om de economie groener en meer circulair te maken, moet er onder andere naar de huidige afvalstromen gekeken worden. Hierbij staat het ontwerpen van nieuwe producten centraal en wordt geleerd om anders te kijken naar materialen. Het programma richt zich op het hergebruiken van afvalstromen, vooral van textiel, hout en voedsel. Daar zijn mensen voor nodig die hier speciaal voor opgeleid zijn.

Daarnaast wordt met het programma een bewustwordingscampagne opgezet voor studenten en bedrijven over consumentengedrag, afvalstromen, productie en levensstijl. Het Alfa-college gaat het programma uitvoeren samen met 21 bedrijvenpartners in de creatieve en maakindustrie, met publieke instanties Forum en de gemeente, en kennisparners als de Hanzehogeschool, Minerva en Noorderpoort.

Deel dit artikel: