‘Waarom investeerde gemeente in TopSportZorgCentrum, als nu blijkt dat FC Groningen het alleen kan?’

nieuws
Foto Andor Heij. Topsportzorgcentrum avond.

De gemeente Groningen moet een vinger aan de pols houden bij het TopSportZorgCetrum Daarvoor zullen de raadsfracties van VVD en D66 komende woensdag pleiten bij het gemeentebestuur. De partijen twijfelen of er nog wel ‘kruisbestuiving’ binnen de topsport plaatsvindt bij Sportpark Corpus den Hoorn, als FC Groningen het TSZC helemaal overneemt.

Afgelopen donderdag maakte FC Groningen-directeur Wouter Gudde bekend dat de voetbalclub een hele verdieping binnen het TSZC heeft gekocht en van plan is om ook de rest van het gebouw over te nemen. De gemeente is nu (als aandeelhouder van Euroborg N.V.) de eigenaar van het gebouw. FC Groningen stelt het pand te willen kopen, om zo de hoge huurlasten op de jaarrekening terug te dringen.

Scheve gezichten bij mede-gebruikers en raadsfracties

De plannen van FC Groningen zorgden voor ‘scheve gezichten’ bij de andere gebruikers van het gebouw. Onder andere volleybalclub Lycurgus en het Martini Ziekenhuis hebben al laten weten niet blij te zijn met de overnameplannen en ook het CDA en de Stadspartij 100% Groningen twijfelen aan de intenties van de voetbalclub bij de overname.

‘Nagenoeg onmogelijk voor andere topsporters om toegang te krijgen’

D66 en VVD vinden dat de gemeente moet waarborgen dat de visie die 2018 voor het gebouw gold (een multifunctioneel gebouw, waarin topsport, top-ondernemen en topzorg zouden samenkomen) gewaarborgd blijft. “De visie was destijds dat de hal door àlle topsporters en topclubs in heel Noord-Nederland gebruikt kon worden”, schrijven de fracties. “Ons bereiken echter berichten dat in de praktijk deze trainingshal eigenlijk nagenoeg uitsluitend door FC Groningen wordt gebruikt en dat het erg moeilijk tot onmogelijk is voor andere topsporters om toegang te krijgen.”

Waarom heeft gemeente überhaupt geïnvesteerd

Ook D66 en VVD krijgen, naar eigen zeggen, steeds meer signalen dat FC Groningen af wil van de huidige manier van  samenwerking met de andere gebruikers van het TSZC. Als het stadsbestuur achter de plannen van FC Groningen zou staan, vragen de twee fracties zich af waarom heeft de gemeente ooit geld heeft geïnvesteerd: “Als nu blijkt dat FC Groningen het alleen kan, was dan toch nooit nodig geweest?”