Stadspartij: ‘Klagen bij overlast door evenementen moet weer telefonisch kunnen’

nieuws
Foto: Sukhjinder via Pixahive (CC0)

Mensen die last hebben van (geluids)overlast bij evenementen in Groningen moeten dit weer telefonisch kunnen melden bij de gemeente. Daarvoor pleit de Stadspartij 100% voor Groningen. Een digitaal formulier invullen is niet voor iedereen mogelijk, aldus raadslid Hans Moerkerk.

De oproep aan het gemeentebestuur volgt op klachten van bewoners uit de zuidwestelijke wijken en rond het Stadspark. Tot 1 juni konden Stadjers hun beklag over overlast bij evenementen nog telefonisch doen bij de gemeente. Daar maakte een aantal bewoners van de eerder genoemde wijken drie weken terug nog gebruik van, tijdens het Paradigm Festival.

Enige tijd daarna bleek dat de gemeente het telefoonnummer om klachten te melden was geschrapt door de gemeente. Dit nummer werd vervangen door een online klachtenformulier.

“Een online formulier is makkelijker vindbaar en handiger in te vullen”, vertelt Hans Moerkerk, raadslid voor de Stadspartij. “Prima, maar de optie om telefonisch te melden is juist vervallen. Telefonisch melden verlaagd de drempel om te melden en is ook goed te benutten door mensen met geen of weinig computervaardigheid of door laaggeletterden.”

De Stadspartij spoort het gemeentebestuur daarom aan om het melden van overlast door evenementen weer telefonisch mogelijk te maken.

“De optie om direct gehoord te worden en direct contact te hebben met de gemeente verlicht vaak de beleving van de overlast, bijvoorbeeld door gelijk informatie te krijgen over de duur van het evenement. Het beperken van de mogelijkheden om overlast te melden zal ten slotte het volume van meldingen doen dalen, terwijl er geen sprake is van minder overlast.”